Darba vērošana Kiprā

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

27.05.2022.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālās nodaļas pedagogi Jevgenijs Salna un Olga Salna Erasmus+ projekta “21.gs. mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” ietvaros vēroja pedagogu darbu dažādās mūzikas izglītības iestādēs Kipras galvaspilsētā Nikosijā laika posmā no š.g. 2. līdz 6. maijam.  

Vokālie pedagogi apmeklēja mūzikas kompāniju AMusEd, Kipras Eiropas universitāti, Akropoles vidusskolu, kur vēroja ne tika solo dziedāšanas stundas un vokālos ansambļus, bet arī stīgu, pūšamo un sitamo instrumentu spēles nodarbības, tostarp džambas spēles nodarbības.

Pirmajā vizītes dienā no rīta bija tikšanās ar projekta koordinatori, AMusEd kompānijas direktori, kura stāstīja par muzikālo izglītību Nikosijā, kā arī novadīja ekskursiju pa Nikosiju. Nikosija ir vienīgā galvaspilsēta pasaulē, kas sadalīta divās daļās: viena daļa pieder Kipras Republikai, otra – Turcijas okupācijas zonai. Nikosijā ir daudz apskates vērtu objektu, piemēram, Pafas vārti ar Svētā Krusta kapelu tajos, viduslaiku triangula bastioni, Agios Tryopitis baznīca (17.gs. franku-bizantiešu arhitektūras paraugs), Famagustas vārti (ar Municipālās kultūras centru), Jaunā Arhibīskapa pils ar Etnogrāfisko muzeju, Brīvības pieminekļa komplekss, šedevriem bagātais Kipras muzejs, Sv. Jāņa katedrāle un citi. Pirmās dienas vakarā bija iespēja jau vērot stundas AMusEd kompānijā (Amalgamate Music Education). Visvairāk stundu tika novērotas tieši šeit, jo katru dienu – vai nu no rīta vai vakarā – tur vērojām nodarbības.

AMusEd kompānijā ir privāts pētniecības uzņēmums, kas realizē izglītības projektus un piedāvā apmācību mūzikas izglītības jomā ar mērķi apmācīt un paplašināt arī mūzikas skolotāju zināšanas, iedvesmojot pedagogus muzicēt. AMusEd kompānija piedāvā kvalitatīvu mūzikas izglītību bērniem, kā arī jauniešiem un pieaugušajiem, kuri var apmeklēt nodarbības vakaros pēc skolas vai darba. Tā ir vienīgā skola Kiprā, kas piedāvā tiešsaistes mūzikas nodarbības ar ļoti veiksmīgiem un atzītiem savā jomā pedagogiem, kuri dzīvo ārzemēs. AMusEd kompānijā ir ne tikai bungu vai tradicionālo sitamo instrumentu, klavieru, klarnetes, saksofona, flautas, čella, vijoles, blokflautas un vokālās nodarbības, bet arī flamenko ģitāras nodarbības. AMusEd komanda var sagatavot studentus ABRSM, Trinity vai Rockschool instrumentu spēlēšanas un teorijas eksāmeniem.

Šajā kompānijā nav mūzikas teorijas un solfedžo stundu, līdz ar to katram pedagogam stundas laikā vēl jāmāca sava priekšmeta teorijas pamati, kā arī ritms, temps, dinamika, raksturs, jāstāsta par skaņdarbu komponistu, mūzikas stilu. Pirms spēlēt kādu skaņdarbu audzēknim jāsaprot pilnīgi visu, kas ir rakstīts nošu lapās, galvenokārt jāprot pastāstīt par skaņdarba komponistu, ja tā ir dziesma, tad par saturu, prast orientēties mūzikas vēsturē un mūzikas stilos. Vērojot stundas, pamanījām, ka starp pedagogiem un audzēkņiem ir ļoti laba saskarsme, pedagogi prot iemācīt audzēkņus rūpīgi mācīties un attīstīt ieradums domāt, fantazēt un apkopot iegūtās zināšanas. Katram skolēnam ir individuālā pieeja, galvenais pedagogu uzdevums ir apmierināts un priecīgs audzēknis stundas beigās.

Otrajā vizītes dienā vērojam mūzikas stundas ne tikai AMusEd kompānijā, bet arī pirmsskolas izglītības iestādē First steps. Galvenais mūzikas nodarbību mērķis bija attīstīt bērniem ritma izjūtu, motoriku un taustes sajūtas ar mūzikas instrumentu palīdzību, uzlabot bērnu mobilitāti un muzikalitāti, lai bērni varētu muzikāli un emocionāli pozitīvi atvērties. Visu stundu laikā skolotāja pati dziedāja gan a capella, gan ar pavadījumu ļoti daudz dziesmu-rotaļu, bērni aktīvi piedziedāja un dejoja, bija ļoti interesanti, jo bija dažādu tautību bērni, kur kopīga valoda bija galvenokārt angļu.

Trešajā dienā devāmies uz Kipras Eiropas universitāti, kur vērojām ļoti interesantu mācību priekšmetu “Instrumentālās metodes un mēģinājumu tehnikas”, kas varētu būt kā inovācija arī mūsu vidusskolā. Šajā priekšmetā visi audzēkņi sāk vienlaicīgi apgūt kāda pūšamā instrumenta spēli pēc izvēles, kuru iepriekš nekad nespēlēja. Šo priekšmetu vada diriģents, tas ir kā mazs orķestris, tikai tur mācās vienlaicīgi spēlēt gammas, kanonus un dažādas melodijas. Stundas laikā pedagogs māca arī dažādas instrumentu tehnikas, stāsta par dažādām instrumentu atšķirībām, katram audzēknim bija iespēja arī iziet priekšā un diriģēt mazo melodiju.

Ceturtajā vizītes dienā mēs vērojām vokālās stundas Akropoles vidusskolā. Stundas vadīja ievērojamā grieķu dziedātāja, Vīnes konservatorijas absolvente. Stundās tika izmantoti ne tikai iedziedāšanās vingrinājumi, bet arī dziedāšanas elpas vingrinājumi. Vērojām pedagoģes profesionālo darbu pie tembrālās skaņas, diapazona un reģistriem. Esam sajūsmā par grieķu skaistās balss tembriem! Vakarā klausījāmies Kipras simfoniskā orķestra koncertu Maestro Gintera Noiholda vadībā Nikosijas pilsētas teātra koncertzālē.

Piektajā vizītes dienā vērojām vokālā ansambļa nodarbības populārajā un džeza mūzikā AMusEd kompānijā. Bija ļoti interesenti, jo audzēkņi galvenokārt bija afrikāņi ar lieliem balss diapazoniem un skaistiem balss tembriem. Dziedāšanas kultūra, dziesmu melodijas un izpildīšanas maniere atstāja lielu iespaidu, audzēkņi dziedāšanas laikā jūtās ļoti brīvi, emocionāli, atvērti publikai, ļoti izteiksmīgi. Audzēkņi ieguldīja milzīgu darbu dziesmu satura atklāsmē.

Šī Erasmus+ projekta ietvaros uzlabojām savas kompetences, paplašinājām redzesloku, ieguvām jaunās zināšanas, prasmes un pieredzi, veidojām jaunus sakarus ar mūzikas izglītības iestādēm.

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu “21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” (2021-1-LV01-KA122-VET-000017883) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas