Dari kopā ar mums, dari kā mēs, dari labāk nekā mēs!

09.10.2014.

Š.g. 2.oktobrī Starptautiskās Veselības nedēļas ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas sporta zālē noritēja tradicionālās sporta sacensības „Dari kopā ar mums, dari kā mēs, dari labāk nekā mēs”. Jautrās, skaļās, spilgtās un aizraujošās stafetēs piedalījās 1. – 2.klašu skolēni kopā ar vecākiem (7 komandas – 84 cilvēki).—– Priecīgs noskaņojums un sacensību gars saglabājās līdz pašām beigām, kad visi sapulcējās skolas ēdnīcā pie tējas galda.
Tatjana Aedma, māmiņa: „Tā kā mēs jau otro gadu piedalāmies šajās sacensībās, gan bērni, gan vecāki ar lielu prieku un nepacietību gaidīja šo mirkli. Pagājušajā gadā mēs iekļuvām labāko trijniekā, bet šogad mūsu 2.c klase izcīnīja godalgoto pirmo vietu. Tas sagādāja īpašu prieku un gandarījumu, jo pretinieku komandas bija spēcīgas. Priecēja arī mazie, taču ļoti veiklie un kustīgie pirmklasnieki.
Varu teikt, ka augstus rezultātus var sasniegt, tikai spēlējot komandā, kad ceļā uz mērķi bērni un vecāki darbojas kā viens vesels. Šīs dažas kopā pavadītās stundas atcerēsies ne tikai bērni, bet arī vecāki, kas atbalstīja savus bērnus, piedaloties sacensībās.
Gribu pateikties skolas administrācijai par tādiem pasākumiem, kas sniedz pozitīvu emociju lādiņu.”
Tatjana Smilgina, māmiņa: „Mūsu 1.b klases bērni un kuplā skaitā ieradušies vecāki ar savu lielisko garastāvokli parādīja, cik svarīgi un nepieciešami piedalīties šāda veida pasākumos. Mūsu bērni ar lielu prieku piedalījās dažādās stafetēs, juta līdzi un pārdzīvoja par vecākiem. Visur skanēja: „Mamma, tēti, uz priekšu!” Un bērnu sejās atplauka smaids. Bērni bija sajūsmā un lepojās ar saviem panākumiem un uzvarām it īpaši, jo blakus bija vecāki. Liels paldies arī klases audzinātājai V.Jegorovai, kas uztraucās par savu komandu, atbalstīja un uzmundrināja to.
Gribas no sirds pateikties visiem, kas organizēja un novadīja šo pasākumu. Mēs guvām lielu gandarījumu, enerģijas lādiņu un milzum daudz pozitīvu emociju!!!”

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 16.vidusskolas
sākumskolas skolotāji