Daugavpils 11.pamatskolā ir noslēgušies ES Erasmus+ programmas trīs projekti

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

29.10.2021.

Daugavpils 11. pamatskolā noslēgušies ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības trīs projekti: “Empātija pret iebiedēšanu”, „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”, „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”.  

Strādājot pie projektiem un pavadot laiku kopā, mūsu skolēni un viņu vecāki labāk iepazina skolu, tās telpas un kārtību.

Mēs dalījāmies ar svarīgu informāciju un palīdzējām attīstīt un uzturēt pastāvīgu saziņu un sadarbību starp skolēniem, vecākiem un skolotājiem.

Projekta aktivitātes palīdzēja izveidot psiholoģiski stimulējošu, pozitīvu, iekļaujošu atmosfēru, kur visi skolēni labāk saprot viens otru, vairāk ciena viens otru, jūtas droši un tiek atbalstīti. Skolēnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšana projektu aktivitātēs bija ļoti efektīva atbalsta stratēģija, kas nodrošināja sociālo iekļaušanu.

Visiem bija iespēja ieraudzīt sevi dažādās kultūrās, praktizēt labas manieres, svinēt tradicionālos svētkus un nogaršot ēdienus.

Projekti nodrošināja skolotājiem apmācību, pietiekamus resursus, lai mācītu skolēnus ar dažādām mācīšanās metodēm.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11. pamatskolas
projektu koordinatore
Marianna Tretjakova