Daugavpils 12.vidusskola kopā dažādībā ar Itālijas, Spānijas un Rumānijas partneriem

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

10.12.2021.

Globalizētajā pasaulē skolas ikdienā saskaras ar izaicinājumiem, kam pamatā ir dažādi sabiedrību ietekmējoši notikumi, attieksmes, uzskati, kultūras daudzveidība un nu jau arī pandēmija ar tās izaicinājumiem. Izglītība ir ietekmīgs līdzeklis, lai risinātu tādas problēmas kā diskriminācija, rasisms, vardarbība vai dzimumu atšķirības, kas ir kļuvušas par ikdienas realitāti sabiedrībā kopumā un ietekmē arī skolu kopienas. Viena no iespējām skolēniem izglītoties, paplašināt viņu redzesloku, pilnveidot angļu valodas sarunvalodas prasmes, palielināt piederības sajūtu Eiropai, novēršot rasistiskas, neiecietīgas un šovinistiskas uzvedības rašanos, ir dalība dažādos projektos.

Daugavpils 12.vidusskolas 12 cilvēku komanda (10 skolēni un 2 skolotāji) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Together in our diversity”/”Kopā dažādībā” (līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643_2) ietvaros no 2021.gada 28.novembra līdz 5.decembrim piedalījās mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātē, kura notika LICEO SCIENTIFICO G. DA PROCIDA skolā, Salerno pilsētā, Itālijā. Tikšanās uzmanības centrā bija viena no četrām projektā pētāmajām tēmām “Dzimumu atšķirības un stereotipiski tēli”.

Salerno satikās projektā iesaistīto skolu skolēni un skolotāji no Latvijas, Itālijas, Spānijas un Rumānijas. Ņemot vērā situāciju, ko ietekmē Covid-19 Eiropā un katrā projekta dalībvalstī atsevišķi, pandēmijas ietekme bija jūtama arī tikšanās organizācijā (drošības prasību ievērošana gan skolā, gan apmeklētajās vietās) un sadarbības veidošanā starp partnerskolām. Sākotnēji skolēni strādāja savas valsts komandā, bet pakāpeniski projekta darba formas mainījās – skolēni darbojās nelielās starptautiskās grupās. Un, protams, ka nedēļas beigās visi jau bija tā sadraudzējušies, ka šķirties bija skumji.

Lai arī katrai projekta komandai bija sava atšķirīgā pieredze, skatījums par tikšanās tēmu, katras valsts skolēni prezentēja savu mājās sagatavoto produktu un atzina, ka esot bijis interesanti redzēt citu valstu paveikto darbu, kā arī pašiem pastāstīt. Aktivitāšu laikā skolēni izmantoja ThingLink, Canva, Kahoot un citas aplikācijas, kas ļāva veidot un izplatīt projekta rezultātus, kā arī tika filmētas interviju simulācijas. Skolēni devās arī uz nevalstisko organizāciju La Tenda – Fieravecchia, kas nodarbojas ar imigrantu bērnu integrāciju. Darbošanās starptautiskās komandās ļāva apzināties savas angļu valodas prasmes un varēšanu pilnvērtīgi iesaistīties projekta aktivitāšu realizācijā. Nedēļas laikā projekta aktivitātes ietvēra ne tikai iepazīšanos ar skolu, kas deva iespēju salīdzināt ar savu skolu un novērtēt to, bet arī tikšanos ar vietējo Izglītības ministrijas pārstāvi, kura, uzrunājot skolēnus, uzsvēra šādu projektu nozīmīgumu ne tikai viņu kopienai, bet arī katras partnervalsts skolai.

Darbošanos pie projekta rezultātu izveides papildināja sniegtā iespēja iepazīt Salerno, tajā esošos kultūras, arhitektūras un vēstures dārgumus, piemēram, grezno Verdi teātri (atklāts 1872.gadā), kas tiek dēvēts par pilsētas mūzikas un kultūras templi. Iespējams, ka lielāko emocionālo pārdzīvojumu dažiem projekta dalībniekiem radīja Svētā Mateja katedrāles apmeklējums, kura celta 11.gs un 17.gs. pēc zemestrīces atjaunota un kurā atrodas pompozas kapenes ar Svētā Mateja pīšļiem. Viena diena projekta ietvaros parasti tiek veltīta valsts iepazīšanai. Itālijas partneri piedāvāja iespēju apmeklēt Tenuta Vannulo – bifeļu fermu, kurā tiek ražota dažāda piena produkcija un pēc tam apmeklēt grieķu tempļus Paestum un arheoloģisko muzeju.

Pandēmijas laikā noorganizēt vizīti ir sarežģīti ne tikai uzņemošajai valstij, bet arī tai sagatavoties bija liels izaicinājums katram partnerim, arī mums. Paldies skolēniem un vecākiem par uzdrīkstēšanos, ticību un cerību tam, ka viss būs kārtībā, jo „izkāpšana” no drošās komforta zonas ir devusi skolēniem un skolotājām nenovērtējamu un unikālu pieredzi un zināšanas, kuras būs noderīgas ne tikai turpmākajā projekta realizācijā, bet arī dzīvē. Projektā gūtais ir neatņemams.

Papildus informācija par projektu atrodama: http://www.daug12vsk.lv/Projekti

Daugavpils 12.vidusskolas Erasmus+ projektu “Together in our diversity”/”Kopā dažādībā” (līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643_2) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12. vidusskolas
skolotājas Aiva Ozoliņa un Dace Zarāne – Jemeļjanova