Daugavpils 12.vidusskolas komanda piedalās Erasmus+ projekta “Ziņa ir saņemta” (“MESSAGE IS GOT”) aktivitātēs Kolobžegā, Polijā

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

20.12.2021.

No 2021.gada 6.decembra līdz 10.decembrim Polijā, Kolobžegā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “Ziņa ir saņemta” “MESSAGE IS GOT” (Līguma Nr.2020-1-PL01-KA229-081850_3) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas matemātikas skolotāja Irēna Puncule un datorikas skolotāja Inese Ivana ar pieciem skolēniem no 12.klases: Arti Bļinovu, Barbaru Bērziņu, Amandu Neimani, Viktoriju Popovičevu un Karīnu Smilginu, apmeklēja J.Korčaka Kolobžegas pamatskolu Nr.6 kopā ar skolēniem un skolotājiem no Itālijas, Portugāles un Turcijas, kur notika projekta pirmā mobilitāte. Projekta galvenais mērķis ir labās prakses apmaiņa par medijpratības jautājumiem. Interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu atkarība, kiberiebiedēšana, viltus ziņu problēmas, pielāgošanās digitālajai kultūrai, piekļuve ticamai informācijai, tiešsaistes personas privātuma pārkāpumi, datu drošība un dažādas digitālās krāpšanas formas ir galvenās projekta interešu jomas.  

Visas nedēļas laikā kopā ar poļu skolas audzēkņiem partnerskolu komandas veica projekta uzdevumus un dažādas aktivitātes. Katras valsts skolēni prezentēja savu valsti, pilsētu un skolu. Uzturēšanās laikā bija iespēja nogaršot tradicionālos poļu ēdienus. Otrdien projekta dalībniekiem bija iespēja satikties ar Kolobžegas pilsētas mēru Annu Miečkovsku pilsētas Rātsnamā. Trešdien projekta dalībniekiem tika organizēts sociokulturāls ceļojums uz Gdaņsku.

Skolēnu komandām tika novadīta darbnīca par galvenajiem digitālās pēdas nospieduma aspektiem. Darbnīcas laikā skolēniem bija iespēja skatīties mācību video un sagatavot pēc dotās tēmas plakātus, kā arī notika diskusija un viktorīna “Kas ir digitālā pilsonība?”, pēc kuras skolēni cepa un dekorēja piparkūku cepumus, veidojot Ziemassvētku noskaņojumu.

Savukārt skolotājiem tika organizēti semināri par innovatīvām un mūsdienīgām mācīšanas metodēm. Skolotājiem no Polijas, Itālijas, Turcijas un Portugāles bija iespēja piedalīties dažādās diskusijās un dalīties pieredzē ar kolēģiem.

Pavadītais laiks projekta aktivitātēs, darbošanās starptautiskajā komandā, ceļošanas grūtības, “izkāpšana” no savas komforta zonas ir devusi skolēniem un skolotājām tikai viņiem unikālu pieredzi un zināšanas, kuras būs noderīgas turpmākajā projekta realizācijā.

Papildus informācija par projektu atrodama: https://www.daug12vsk.lv/Projekti/Zi%C5%86a_ir_sa%C5%86emta_19_46M.html

Daugavpils 12.vidusskolas Erasmus+ projektu Ziņa ir saņemta” “MESSAGE IS GOT” (Līguma Nr.2020-1-PL01-KA229-081850_3) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12.vidusskolas skolotājas
Inese Ivana un Irēna Puncule