Daugavpils aktīvie jaunieši devās pārgājienā

26.07.2022.

No 22.-23.jūlijam Daugavpils aktīvie pašpārvalžu jaunieši vecumā no 14-17 gadiem devās divu dienu garā pārgājienā uz Dvietes palienu. Pilsētas jauniešiem tas bija neparedzēts pārbaudījums, jo nebija gaidījuši tādu fizisko slodzi, jo laiks bija ļoti silts.

Pārgājiena laikā jauniešiem nācās visiem gatavot ēst, sagādāt malku, rūpēties par kopējo teritorijas kārtību, kas mācīja būt atbildīgiem par savu rīcību. Tāpat abas dienas jaunieši aktīvi strādāja pie jaunu iniciatīvu izveides, kas palīdzētu uzlabot jauniešu dzīvi Daugavpilī, izteica savas domas par esošo situāciju. Kopīgi plānoja nākošā mācību gada jauniešu aktivitātes, kurās vēlētos labprāt piedalīties.

Kopā ar jauniešiem bija arī 4 jaunatnes darbinieki un mentors, kas palīdzēja vadīt aktivitātes un rosināt produktīvu domāšanu.

Jauniešu atzina, ka viņu gaidas nesakrita ar realitāti, jo domāja, ka būs jādzīvo meža vidū ar odiem un dunduriem, kaut gan uz šādām grūtībām viņi paši nebija gatavi. Daudzi nebija novērtējuši savus spēkus pārgājienu laikā, bet vēlāk atzina, ka mācījās no cīņas ar sevi pārvarēt karstumu un nogurumu un beigās nepadoties. Dalībniekiem ļoti patika aktivitātes dabā un atzina, ka tas ir efektīvs mācīšanās līdzeklis, kas ļauj sevi pilnveidot un attīstīt jaunas prasmes.

Projektu Daugavpils valstpilsētas pašvaldībā īsteno Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde kopā ar BJC „Jaunība” projekta (Nr.VP2021/5-10) “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.