Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vidusskolēni iepazīstas ar Eiropas Parlamenta darbu Strasbūrā

03.03.2016.

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 11.klašu audzēkņi piedalījās konkursā „EUROSCOLA”. Mēs izvirzījām mērķus, kuru sasniegšanai ir nepieciešams intelekts un saliedētība, individuāls un komandas darbs, tāpēc izvēlējāmies pašlaik visaktuālāko jautājumu Eiropas Savienībā – bēgļi. Bija jārod, bet galvenais – jāpiedāvā skatījums uz bēgļu jautājuma risināšanu Latvijā. Tā radās mūsu projekts „Gados jaunu bēgļu integrācijas Latvijas jauniešu sabiedrībā attīstības platforma”.—– Mūsu izstrādātais projekts tika atzīts par labāko, un 2016.gada 25.februārī Krievu liceja 24 jauniešiem bija dota iespēja doties uz Strasbūru, lai klātienē iepazītos ar Eiropas Parlamenta darbu. Sēdē piedalījās vidusskolēni no 22 Eiropas Savienības valstīm. Visi dalībnieki tika sadalīti vairākās grupās, lai diskutētu par dažādām problēmām, piemēram, „Cilvēktiesību ievērošana Eiropā”, „Jauniešu nodarbinātība Eiropā”, „Eiropas kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana pasaulē”. Diskusija ritēja ļoti spraigi. Mēs sapratām, ka politiķu darbs nav viegls un tam nepieciešamas izcilas komunikācijas prasmes, valodu zināšanas un spēja pārliecināt oponentus. Dienas beigās visi delegāciju dalībnieki pulcējās plenārsēžu zālē, kur prezentēja grupu izstrādāto pozīciju Eiropas Savienībai aktuālajos jautājumos. Mēs bijām lepni, ka mūsu piedāvātie argumenti tika ņemti vērā, un Latvijas skolēnu domas ir tuvas citu Eiropas jauniešu idejām un pārliecībai. Darbs Eiroparlamentā motivēja mūs vēl labāk apgūt svešvalodas, piedalīties debatēs un attīstīt oratora prasmes, radās arī interese par politiskās karjeras veidošanu.
Mūsu projektu vadīja skolotāji – Ineta Jakovele un Viktors Kudrjavskis.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja
11.klases skolēns,
projekta koordinators
Arturs Petrovs
t.65431076