Daugavpils pašvaldība piedalās projektu programmā „Eiropa pilsoņiem”

  09.03.2015.

Š.g. martā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes delegācija pārstāvēs Daugavpils pilsētu projektā „Atpakaļ nākotnē: mūsu Eiropas vēstures liecības” („Back to the future: on the trail of our European history”) Itālijā, Skandiano (Scandiano) pilsētā. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde kā pašvaldības iestāde ir projekta „Eiropa pilsoņiem” („Europe for Citizens”) partneris programmā, kur koordinējošās valsts – Itālijas – pašvaldība organizē Eiropas Savienības lomai mūsu vēsturē veltītu starptautisku pasākumu. Projekta partneri ir Čehijas, Zviedrijas, Spānijas Apvienotās Karalistes, Beļģijas un Horvātijas pilsētas, kuru delegācijas arī ieradīsies uz projekta tikšanos. Skandiano pašvaldība starptautiskas pilsētu sadraudzības gadadienām un citiem zīmīgiem pašvaldības notikumiem par godu rīko plaša mēroga pasākumus: konferenci, debates, izstādes, viesošanos mērijā, pilsētas svētkus ar tirdziņiem un performancēm. Īpaša loma pasākumos atvēlēta jauniešu līdzdalībai, arī cilvēki ar speciālajām vajadzībām piedalīsies dažādās darbnīcās un mākslas aktivitātēs. Daugavpils delegācija ir sagatavojusi fotoizstādi par 20.gadsimta vēsturi, kurā tiks atspoguļota pilsētnieku dzīve Padomju Savienībā, trešās Atmodas laikā un mūsdienās. Lai cik atšķirīga ir bijusi 20.gadsimta pieredze katrā no Eiropas valstīm, mums ir kopīga tagadne Eiropas Savienībā, vērtības un kopīgs mērķis – veicināt mieru. Caur vēsturi, vairāk apzinot kopīgo nekā atšķirīgo, virzīties uz nākotni – tāds ir šī projekta vadmotīvs.
Īpaši vērtīga būs pieredze, apmeklējot dažāda tipa izglītības iestādes, jo Regio Emilia provincei Itālijā, kurā atrodas Skandiano, ir vairāki veiksmīgi sadarbības projekti ar Latviju izglītības jomā. Jau projekta sagatavošanās stadijā ir radušās ieceres turpināt sadarbību citās projektu jomās. Pašvaldību darbiniekiem partnerības un tikšanās ar kolēģiem citās valstīs veicina izpratni par ES politikas veidošanas procesiem. Pašvaldību pieredzes apmaiņa un sastaptie cilvēki veicina tīklu attīstību dažādās jomās, labās prakses pārņemšanu, tādējādi arī stiprina savas vērtības. Jāpiebilst, ka dalībnieku izmitināšana būs ģimenēs, kas būs lieliska starpkutūru saskarsmes pieredze.

Uzziņai: ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē. Latvijā to pārrauga Kultūras ministrija.
Vairāk: http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/par-programmu/

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102
evelina.balode@ip.daugavpils.lv


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.