Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādei piešķir “eTwinning Skola” statusu

10.11.2021.

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde ir starp 22 Latvijas izglītības iestādēm, kurām šogad piešķirts Eiropas līmeņa “eTwinning Skola” statuss. Oktobra beigās šīs izglītības iestādes beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.  

22 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādē aktīvi darbojas 14 pedagogi, no kuriem aktīvākie ir Jeļena Jakovļeva, Ludmila Beļikova, un Velta Prokofjeva. Izglītības iestādē kopumā īstenoti 23 sadarbības projekti gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Projekti veidot par dažādām tēmām – STEM, Latvijas un citu valstu kultūrām, dabas zinībām, tehnoloģijām, valodām, u.c. Pirmsskolā arī regulāri īstenoti projekti sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem.

Šobrīd Daugavpilī ir vairākas izglītības iestādes, kuras prestižo “eTwinning Skola” statusu saņēma jau pirms gada. Tā ir Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils Saskaņas pamatskola, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.

Eiropas Komisija novērtē skolu ieguldījumu

Skolas arī saņems īpašu pateicības vēstuli no Eiropas Savienības Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa slavē skolu vadības un skolotāju ieguldīto darbu. Savā vēstulē komisāre Gabriela raksta “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām.” Īpaši tiek izcelts arī “eTwinning Skolu” ieguldījums nepārtraukti veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, kā rezultātā palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.

Atbalsts no kopienas un vēstniekiem

Kopumā Latvijā eTwinning Skola statusu ir ieguvušas 47 izglītības iestādes, pārstāvot dažādas pilsētas un novadus! Pedagogi, kuri iesaistījušies eTwinning var meklēt atbalstu gan pie savas skolas kolēģiem, gan pedagogiem citās izglītības iestādēs, gan eTwinning vēstniekiem. Daugavpilī darbojas divas eTwinning vēstnieces – Natālija Karpenko un Anna Beļska (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija). eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri dalās savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinning pedagogiem. Vēstnieku kontaktinformāciju var atrast šeit: https://etwinning.lv/komanda/

eTwinning Skola ieguvēju saraksts

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma 22 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes (dažas saņem atkārtoti, citas – pirmo reizi):

• Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (saņem pirmoreiz)
• Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (saņem pirmoreiz)
• Bauskas Valsts ģimnāzija (saņem pirmoreiz)
Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde (saņem pirmoreiz)
• Dundagas vidusskola (saņem pirmoreiz)
• Jaunjelgavas vidusskola
• Jaunpiebalgas vidusskola
• Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (saņem pirmoreiz)
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
• Kalnciema vidusskola
• Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs (saņem pirmoreiz)
• Majoru vidusskola (saņem pirmoreiz)
• Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”
• Priekuļu vidusskola (saņem pirmoreiz)
• Pumpuru vidusskola
• Pļavniekkalna sākumskola (saņem pirmoreiz)
• Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (saņem pirmoreiz)
• Saulkrastu novada vidusskola
• Siguldas pilsētas vidusskola
• Valmieras Viestura vidusskola
• Vangažu vidusskola
• Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” (saņem pirmoreiz)

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu: https://etwinning.lv/etwinning-skola/

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 977 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7000 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja:
Linda Muižniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
linda.muizniece@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67356252