Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sveica skolēnus un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem 2021./2022.mācību gadā

17.05.2022.

Lūkojoties pa logu, redzam, ka klāt ir pavasaris, bet, ieskatoties kalendārā, jaušams, ka noslēgumam tuvojas vēl viens mācību gads, kad laiks ir palūkoties, kā tad šajā mācību gadā ir veicies un kādus izcilus panākumus starptautiskā, valsts un novada līmenī esam sasnieguši, roku rokā sadarbojoties, mūsu pilsētas audzēkņiem kopā ar saviem pedagogiem. Tieši tāpēc vakar, 16.maijā, Daugavpils Vienības nama Koncertzālē tika sumināti 2021./2022.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, sporta un interešu pasākumu laureāti un viņu pedagogi.  

Svinīgo pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Vasiļjevs, kurš pateicās ne tikai skolēniem par viņu centību un motivāciju, sasniedzot izcilus panākumus, bet arī skolotājiem – par darbasparu, sirdsdegsmi un prasmi sniegt zināšanas un padomu, un vecākiem – par prasmi uzmundrināt un sniegt atbalstu. Vasiļjeva kungs bija lepns, ka mūsu pilsētas skolēni, sasniedzot uzvaras, pārstāvēja ne tikai savu skolu, bet arī popularizēja Daugavpils pilsētas vārdu, novadu un valsti dažādās olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, ka viņi atzīti par savā jomā labākajiem.

Pasākuma laikā tika pateikts paldies par izcilību – par izciliem sasniegumiem – tiem skolēniem, kuri šajā mācību gadā paralēli ikdienas mācību darbam ir iesaistījušies vairākās izzinošās, izglītojošās, radošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī demonstrējuši savu skolotāju sniegtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Kopumā pasākumā tika sumināti pavisam 110 skolēni, 16 komandas un 78 pedagogi par 142 sasniegumiem 2021./2022.mācību gadā.

Kā katru gadu gan skolēniem, gan pedagogiem tika pasniegti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksti un skolēniem – personalizētas sveicamgrāmatas, bet skolotājiem – dāvanas. Mēs visi varam lepoties, ka mums ir aktīvi, centīgi, drosmīgi, apņēmīgi, zinātkāri un sportiski jaunieši un pedagogi.

Piedalīties valsts olimpiādēs – nozīmē būt ne tikai savas skolas pārstāvim, bet zināmā mērā arī savas pilsētas sūtnim. Šajā mācību gadā valsts vai reģiona olimpiādē gūti 58 panākumi, pierādot savas zināšanas latviešu, krievu, vācu un franču valodā, ģeogrāfijā, bioloģijā, vēsturē, filozofijā, matemātikā, ķīmijā un dizainā un tehnoloģijās. Savukārt dažādos profesionālās meistarības konkursos un olimpiādēs gūti 8 sasniegumi.

Zināmā mērā par zinātniekiem pārtop mūsu vidusskolēni, kuri izstrādā savus zinātniskās pētniecības darbus. Šogad Latgales reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, kā arī starptautiskajā konferencē gūts 31 sasniegums (29 individuālie un 2 komandas), savos darbos pievēršoties gan humanitārās sfēras, gan eksakto zinātņu jautājumiem.

Mūsu skolēniem ne tikai gūst sasniegumus padziļinātā mācību priekšmetu apguvē, bet arī labprāt piedalās dažādās sporta sacensībās, kurās pierāda savu cīņas sparu un uzvaras tieksmi. Volejbols, futbols, triatlons u.c. – sporta disciplīnas, kurās pavisam gūts 41 sasniegums (16 komandām un 25 individuālie).

Arī ārpusstundu aktivitātēs ir gūti augsti sasniegumu, jo interešu izglītības jomā tika pasniegti Goda raksti par 4 sasniegumiem (1 komandai un 3 individuālie).

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu tika pasniegts 61 pedagogam, kuru vadībā skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu novada vai valsts olimpiādēs, kā arī guvuši panākumus zinātniskās pētniecības darbībā vai profesionālās meistarības konkursos.

Mūsu skolēnu dalība valsts spartakiādēs, sacensībās un čempionātos ir vainagojusies ar daudzām godalgotām vietām, kuru medaļu spožumu ir spodrinājuši viņu skolotāji – treneri. Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā sporta sacensībām un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu Goda raksti tika pasniegti 13 pedagogiem.

Šajā mācību gadā mūsu pilsētas skolēni ir pierādījuši, ka ir talantīgi arī savās radošajās izpausmēs – veiksmīgas ir bijušas viņu uzstāšanās valsts konkursos. Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu radošo spēju izkopšanā un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu Goda rakstus saņēma 4 skolotāji, kuru prasme iedvesmot un atbalstīt ir palīdzējusi skolēniem nokļūt līdz uzvarai.

Ar saviem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja Daugavpils 13.vidusskolas koris (vadītāja Anžella Peceviča, koncertmeistare Regina Krukovska), Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniece Sintija Krīviņa (skolotāja Anita Zarāne), Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja deju kolektīvs „Balaguri” (vadītāja Arina Popova), Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” radošie kolektīvi: deju studija „Paradīze” (vadītāja Žanna Trojāne), show deju studija “Vizāža” (vadītāja vadītāja Jeļena Grizāne), sporta deju klubs “VITA” (vadītājs Leonids Tihonovs) un akordeonistu duets „Akords” (vadītāja Svetlana Rjabceva). Svinīgo pasākumu vadīja Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Lonija Kaķeševa un Kristers Zelčs.

Pasākuma noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pateicās visiem pilsētas pedagogiem un skolēniem par atbildīgo un godprātīgo darbu. Gūtie panākumi skolēniem ir snieguši pārliecību par savām zināšanām, pedagogiem – gandarījumu par ieguldīto darbu, kā arī sekmējuši mūsu pilsētas vārda atpazīstamību novadā, Latvijā un pasaulē.

Mūsu skolēni un viņu skolotāji negaida brīnumus – viņi cītīgi un neatlaidīgi strādā, nospraužot sasniedzamus mērķus un soli pa solim virzoties turp, kur brīnums pārtop realitātē. Lai arī nākamajā 2022./2023.mācību gadā radošas un veiksmīgi īstenotas idejas, precīzi izvirzīti mērķi un to sasniegšana, kas ir pamats jauniem izciliem sasniegumiem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
t.65432102