Daugavpils skolas 2015.gadā ir sarūpējušas mājvietu 3 pūcēm

14.07.2015.

Ata Kronvalda fonds ir publicējis „Latvijas skolu reitingu 2015” darbā ar talantīgajiem skolēniem. Daugavpilij ir pamats būt lepnai – no četrām balvām trīs turpmāk atradīsies mūsu pilsētas skolās!—–
„Mazo skolu” grupas balva „Lielā pūce” pēc gada pārtraukuma atkal atgriežas Daugavpils Saskaņas pamatskolā, savukārt „Mazā pūce” rotās Daugavpils 13.vidusskolu. „Lielo skolu” grupā „Mazā pūce” par 2014./2015.mācību gada rezultātiem ir piešķirta Daugavpils Krievu vidusskolai-licejam, bet „Lielo pūci” šajā grupā ir ieguvusi Rīgas Valsts 1.ģimnāzija.
Priecājamies, ka 20 labāko izglītības iestāžu sarakstā „Mazo skolu” grupā 15.vietu ieņem Daugavpils Vienības pamatskola, bet „Lielo skolu” grupā 13.vietā ir ierindojusies Daugavpils Valsts ģimnāzija.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no visas sirds sveic skolu kolektīvus par gūtajiem sasniegumiem un pateicas par milzīgo ieguldīto darbu! Lai arī turpmāk ceļš ved uz jaunām uzvarām!

Par balvu.
Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs. Balvas mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu, kā arī palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Konkurss notiek neklātienē kopš 1988./1989.mācību gada. Skolu kolektīvi atkarībā no 10.-12. klašu skolēnu skaita tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās (lielās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs vismaz 100, mazās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs mazāks par 100). Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī iepriekšējā gada Starptautiskajās olimpiādēs. Uzvarētājus katrā skolu grupā apbalvo ar balvu „Lielā Pūce” un diplomu, 2.vietas ieguvējus – ar balvu „Mazā Pūce” un diplomu.

Avots: http://www.skolureitings.lv/

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434