Debatēt var arī attālināti

13.11.2021.

Šī gada 12.novembrī ZOOM vietnē tikās trīs Latgales skolas – Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 12.vidusskola un Krāslavas ģimnāzija, lai debatētu IMPRO rezolūcijas latviešu un angļu valodā. Vidusskolēni debatēja, vai laulība un ģimene ir vērtību mūsu sabiedrībā un vai mums būtu jāievieš vairāk bioloģiskie un mājražotāju veikali.  

Debatētāji atzinīgi novērtēja abas rezolūcijas, kas bija balansā ar vieglumu un grūtībām. Kopā ar saviem biedriem šīs grūtības tika pārvarētas un sadarbībai ir nozīme. Skolēni vēl nav gatavi piedalīties jauktās komandās un dod priekšroku zināmiem cilvēkiem, kam var uzticēties un uz ko var paļauties.

Debatētāju sniegumu vēroja viesi no Iecavas vidusskolas un pamatskolas skolēni, lai mācītos un piebiedrotos debašu pulkam.

Skolēniem bija patīkamas sarunas savās komandu istabās, kā arī ikviens ņems vērā to, ko ir teikuši debašu tiesneši (E.Vovka, I.Purmale, L.Daņilova, D.Andžāne, T.Gžibovska), lai nākamās debates izdotos vēl labāk. Tagad tikai augt savā meistarībā un nepadoties!

Informāciju sagatavoja
Latgales reģiona debašu centra koordinatore Rita Murāne-Rutka