Debatētāji atkal pulcējas kopā

04.11.2016.

Š.g. 3.novembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā pulcējās Latgales reģiona latviešu un angļu valodas 45 debatētāji un 10 tiesneši treneri, lai kopīgi apspriestu rezolūciju, vai sabiedrība Latvijā ir pilsoniski aktīva. Kad runājam par pilsoniski aktīvu sabiedrība, tad ar to saprotam pilsonisku līdzdalību.—– Pilsoniska līdzdalība ir sabiedrības un indivīda regulāras aktivitātes, kuru mērķis ir ietekmēt valdību un valsts politiku. Pastāv gan individuālā līdzdalība (piedalīšanās vēlēšanās, vēstules, iesaistīšanās organizācijās, partijās utt.), gan līdzdalība grupās (interešu grupas, NVO u.c.). Pilsoniskā līdzdalība novērš plaisas rašanos starp sabiedrību un valsts pārvaldi un likumdevēju. Aktīva pilsoniska līdzdalība sekmē sabiedrības vairākuma interešu pārstāvniecību, stiprinādama demokrātiju. Tie ir galvenie virziena punkti, uz kuriem debatētājiem nācās meklēt atbildes. Debatētāji pieskārās tādiem jautājumiem kā iedzīvotāju dalība vēlēšanās, jauniešu iesaistīšanās dažāda veida organizācijās, cik efektīvi strādā interešu grupas/NVO u.c., vai mūsdienu jaunatne interesējas par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, vai kultūras pasākumi un līdzdalība tajos ir pilsoniskā aktivitāte.
Nenoliedzami, viens no galvenajiem demokrātijas principiem ir būt pilsoniski aktīviem visās jomās. Tāds arī bija abu valodu debatētāju secinājums – mēs esam un vienlaicīgi arī neesam pilsoniski aktīvi. Mums visiem ir jākļūst mazliet aktīvākiem, parādot savu nostāju, attieksmi valsts, pašvaldības, novada u.c. svarīgos jautājumos.
Šogad ir prieks par lielu dalībnieku skaitu debašu turnīrā – par komandām, kas piedalās jau gadiem ilgi, par komandām, kas pēc ilgāka laika atkal atgriezušās debašu kustībā, un par komandām, kas uzdrošinājušās uzsākt savas debatētāju gaitas. Latviešu valodā laurus plūca Daugavpils Valsts ģimnāzijas (trenere R.Malnace), Rudzātu vidusskolas (treneris Ē.Kārkls) un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (trenere V.Purpiša) komandas. Angļu valodā – Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (trenere I.Bučinska), Līvānu 1.vidusskola (trenere A.Reitere) un Daugavpils Valsts ģimnāzija (trenere R.Murāne). Krāslavas Valsts ģimnāzijas (trenere V.Nalivaiko), Daugavpils 16.vidusskolas (trenere I.Suhane), Daugavpils 3.vidusskolas (trenere I.Derjugina) un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja (treneris S.Usevičs) komandām novēlam veiksmi nākamajos turnīros!

Informāciju sagatavoja:
Latgales reģiona Debašu centra koordinatore
R.Murāne