DIC ziņas: Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi uzsāk STEM pedagogu apmācības

15.09.2021.

Aicinām pieteikties STEM pedagogu apmācībām, kas tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri” programmas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”,  Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Apmācības tiks īstenotas laika posmā no 2021. gada 25.septembra līdz 30.oktobrim ar mērķi bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Apmācību dalībnieki saņems sertifikātu kā apliecinājumu par apgūtajām tēmām 60 akadēmisko stundu apmērā.

Informācija par pieteikšanos un norisi ŠEIT>>