Ēdināšanas atbalsts izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā

24.11.2021.

Pamatojoties uz 2021.gada 2.septembra Daugavpils pilsētas domes sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumi Nr.558 “Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālināta izglītības ieguves procesa laikā 2021./2022.mācību gadā”, izglītojamo ēdināšanas atbalsts attālinātā mācību procesa laikā tiek nodrošināts ar skolas direktora lēmumu par izglītības procesa īstenošanu attālināti izglītojamajam vai izglītojamo grupai/klasei.  

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.-6.klasēs, bet Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra 1.-9.klasēs ēdināšana attālināta mācību procesa laikā tiek nodrošināta pārtikas paku veidā, skolai sadarbojoties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vai patstāvīgi. Pārtikas paku piegādi katra skola organizē individuāli. Skola, izmantojot e-klasi vai citu saziņas veidu, informē izglītojamo vecākus par pārtikas paku saņemšanas iespējām (datumu, laiku, vietu).

Savukārt Daugavpils pilsētas skolu 7.-12.klašu izglītojamo ēdināšana attālināta mācību procesa laikā tiek kompensēta bezskaidras naudas veidā uz viena no izglītojamā vecāku kontiem par katru attālināto mācību dienu. Kompensācija tiek pārskaitīta līdz nākamā kalendārā mēneša beigām par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde