Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projekta “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” partneru tikšanās Vācijā

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

18.07.2022.

No 3.-8.jūlijam Daugavpils 9.vidusskolas un Daugavpils 12.vidusskolas 6 skolēni un 2 pedagogi piedalījās Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projekta “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” aktivitātēs Vācijā, Švābiš Gmundē. Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību pilsoniskajā jomā.  

Daugavpils 9. un 12.vidusskolas jaunieši noklausījās priekšlasījumus un strādāja darba grupās ar vienaudžiem no Vācijas, Francijas, Itālijas un Polijas, diskutēja par mieru Eiropā, ilgtspējīgu attīstību un jaunu cilvēku nākotni Eiropas Savienībā. Grupu dalībnieki prezentēja savu viedokli par kādu no tēmām.

Jaunieši pauda viedokli, ka viens no lielākajiem ieguvumiem bija iespēja tikties un komunicēt ar jauniešiem no citām Eiropas valstīm, praksē pielietot savas angļu valodas zināšanas. Kā uzsvēra Aleksandra: “Iepazīties ar cilvēkiem no citām valstīm bija ļoti interesanti, jo tas deva iespēju uzzināt kaut ko jaunu par viņu kultūru, kā arī uzzināt viedokli par situāciju Eiropā. Ir svarīgi runāt par tematiem, kas aktuāli Eiropā, kā arī pasaulē, jo, uzzinot daudzus viedokļus, mēs varam skaidrāk saprast problēmu. Brauciena laikā mums arī bija iespēja iegūt jaunus draugus, popularizēt Latvijas tēlu.” Kā atzina skolēni, “piedaloties projekta aktivitātēs, nācās arī izkāpt no savas komforta zonas, gan sarunājoties ar citu valstu jauniešiem, gan darot kaut ko jaunu.”

Projekta darbu kavēja Covid-19 pandēmija, taču tagad bija iespēja beidzot tikties klātienē. Nākamā tikšanās plānota Polijā, un projekts noslēgsies ar padarīta darba sajūtu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” (“Re-discovering Europe byfeeling European Citizensagain - RECIT“) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja
projekta darba grupas dalībnieki
Agnese Jurģīte un Signe Kotova