Erasmus+ mobilitāte Atēnās

13.05.2022.

2022.gada maija sākumā projekta ”Hum@n tīkli sadarbībai – jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē” ietvaros Grieķijā, Atēnās notika kārtējā partnervalstu tikšanās, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no piecām valstīm: Latvijas, Ungārijas, Beļģijas, Spānijas un Turcijas. Projekta mērķis ir veidot aktīvu, atbildīgu un sociāli integrētu pilsoni, kurš var pārvarēt visu veidu diskrimināciju, izmantojot digitālās tehnoloģijas. —– 

Daugavpils 13.vidusskolas skolotājas J.Maskaļova un A.Guževa, 8.klases skolēni O.Semjonova, M.Potapova, J.Jermolajeva, A.Lukaševičs un I.Balaško piedalījās projekta aktivitātēs. Tikšanos organizēja un koordinēja Atēnu pilsētas skolas skolotāji, kas rūpīgi un interesanti saplānoja partnervalstu vizīti.

Skolēniem tika dota iespēja izbaudīt Atēnu pilsētas sakrālā centra – Akropoles interesantās vēsturiskās vietas skaistumu, pavadīt piecas dienas vēsturiskajās Atēnās, sadraudzēties ar partnervalstu skolēniem. Projekta dalībnieki uzsvēra, ka ir iegūts daudz jaunu draugu, paplašināts priekšstats par Grieķiju un izmantota iespēja aktīvi lietot angļu valodu.

Nedēļas laikā piedalījāmies dažādās aktivitātēs, prezentējām savu valsti ārzemniekiem, strādājām grupās, prezentējām grupu darbu, izvērtējām paveikto, apmeklējām Atēnu planetāriju, Nacionālo arheoloģijas muzeju, jahtu piestātni. Piedalījāmies pilsētas apskates ekskursijā, protams, saņēmām daudz pozitīvu emociju pie jūras.

Braucienā guvām jaunas idejas projekta realizēšanai, kā arī sadraudzējāmies ar citu valstu partneriem. Šī ir laba iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem paplašināt redzesloku izglītībā, kultūrā, komunikācijā, kā arī pilnveidot savas svešvalodu prasmes.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A.Skutelei.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. Daugavpils 13.vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Hum@net” (Nr.2019-1-ES01-KA229-063826_2) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 13. vidusskolas skolotājas
Anna Guževa, Jeļena Maskaļova
d13vsk@gmail.com