Erasmus+ mobilitāte Rizē, Turcijā

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

29.06.2022.

No 2022.gada 19.-25.jūnijam projekta ”Hum@n tīkli sadarbībai - jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē” ietvaros Turcijā, Rizē notika kārtējā partnervalstu tikšanās, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no piecām valstīm: Latvijas, Ungārijas, Beļģijas, Spānijas un Turcijas. Projekta mērķis ir veidot aktīvu, atbildīgu un sociāli integrētu pilsoni, kurš var pārvarēt visu veidu diskrimināciju, izmantojot digitālās tehnoloģijas.  

Daugavpils 13.vidusskolas skolotājas un pieci 8.-9.klašu skolēni piedalījās projekta aktivitātēs. Tikšanos organizēja un koordinēja Rizē pilsētas skolas skolotāji, kas rūpīgi un interesanti saplānoja partnervalstu vizīti.

Skolēniem tika dota iespēja izbaudīt pilsētu – Rizē, Trabzona un Batumi (Gruzijā) – interesantāko vietu skaistumu, pavadīt piecas dienas ar ārzemju partneriem, sadraudzēties ar partnervalstu skolēniem.
Jūlianna: ”Citas valsts apmeklējums bija interesants, izaicinošs un aizraujošs. Man patika Turcijas iedzīvotāji, jo viņi ir pozitīvi, atsaucīgi un vienmēr gatavi palīdzēt. Turcija ir ļoti skaista valsts, un es plānoju to apmeklēt vēlreiz. Projekta laikā ir iegūtas jaunas zināšanas, draugi, paplašināts redzesloks un izmantota iespēja aktīvi lietot angļu valodu.”
Anastasija: “Visvairāk ceļojumā man patika iepazīties ar jauniešiem no citām valstīm, kopā darboties. Es uzzināju daudz jauna par citu valstu kultūru.”
Kristīne: “Tas bija viens no maniem labākajiem ceļojumiem. Es iepazinos ar ārzemju jauniešiem, uzzināju daudz par kultūru un Turcijas tradīcijām. Es daudz sarunājos angļu valodā.”

Nedēļas laikā piedalījāmies dažādās aktivitātēs, kur prezentējām savu valsti ārzemniekiem, prezentējām grupu darbu, izvērtējām paveikto, apmeklējām Rizē, Trabzonu un Batumi, guvām pozitīvas emocijas, jaunas idejas, kā arī sadraudzējāmies ar citu valstu partneriem. Šī bija laba iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem paplašināt redzesloku izglītībā, kultūrā, komunikācijā, kā arī pilnveidot savas svešvalodu prasmes.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus projekta koordinatorei no Spānijas.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. Daugavpils 13.vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Hum@net” (Nr.2019-1-ES01-KA229-063826_2) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autores viedokli.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 13. vidusskolas skolotāja
Jeļena Maskaļova
d13vsk@gmail.com