Erasmus+ projekta mobilitāte Portugalē

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

09.05.2022.

Daugavpils 13.vidusskolas 11.klases skolēni no 25.aprīļa līdz 1.maijam kopā ar skolotājiem Jūliju Kanto un Dmitriju Zuboviču piedalījās ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Zinātne apvieno” (Nr.2019-RO01-KA201-063169) aktivitātēs Porto Portugālē.  

Mobilitātē piedalījās skolēni un skolotāji no septiņām valstīm: Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Turcijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas. Katrai komandai bija jāprezentē savs projekts, kas apvieno Arduino planformu ar robotu Ozobots.

Mūsu komandas projekta ideja bija noteikt objekta kustību un pārslēgt luksoforu no zaļas uz sarkano krāsu un otrādi. Tika izmantoti šādi instrumenti: viena Arduino plate, blokshēmas prototipēšanas tāfele (baltā tāfele), 2 luksofori, kas izdrukāti uz 3D printera, 2 ultraskaņas attāluma sensori HC-SR04, 4 220 Ohm rezistori, 1 skaļrunis, 1 Ozobot.

Projekts tika sadalīts vairākos uzdevumos.
Pirmais uzdevums: komandai ar dalībniekiem bija jāiezīmē noteiktas trajektorijas aplis, lai Ozobots varētu pārvietoties. Četrās noteiktās vietās tika izmantoti krāsu kodi, lai palēninātu, paātrinātu Ozobotu un ieslēgtu tornado režīmu. Mazs robots cikliski kustējās pa apli, izpildot uzzīmētās komandas, tādējādi imitējot gājēja kustību.
Otrais uzdevums: samontēt elektrisko ķēdi saskaņā ar blokshēmu. Šajā posmā zemes gabali izmanto visas iepriekš minētās sastāvdaļas, lai izveidotu projektu. Šis posms prasa maksimālu koncentrēšanos, jo viena kļūda var novest pie pilnīgi nestrādājošas shēmas.
Trešais uzdevums: koda rakstīšana Arduino IDE un ierīces mirgošana. Dalībnieki uzrakstīja programmu, kuru izpildīja Arduino platē iebūvēts mikrokontrolleris.
Ceturtais uzdevums: projekta testēšana. Šajā posmā komandas pa novilkto līniju palaida robotu, nepieciešamajās vietās novietoja ultraskaņas sensorus un luksoforus ar divām diodēm, fiksēja visus objektus. Darbības laikā robots piebrauca līdz krustojumam, Arduino dēlis caur ultraskaņas sensoru saņēma kustības signālu un pārslēdza pirmo luksoforu uz zaļu, otro uz sarkanu, un skaņas signāls ieslēdzās. Tas pats process notiek, ja robots pārvietojas no krustojuma otras puses.

Tādējādi šo ideju var attiecināt uz pārvietošanās organizēšanu gan gājējiem, gan automašīnām. Lai izvairītos no situācijām, kad nav gājēju un liels skaits automašīnu stāv pie sarkanā signāla, tērējot lieku degvielu un izlaižot apkārtējā vidē kaitīgas sastāvdaļas, vai otrādi, kad cilvēki tērē laiku pie sarkanās gaismas, kad uz ceļa nav automašīnu.

Labākie darbi tika prezentēti projekta pēdējā dienā konferencē Dabaszinātņu fakultātē Porto Universitātē, kuru skaitā bija arī mūsu komandas darbs.

Mobilitātes laikā skolēni apmeklēja Koimbras Universitāti. Koimbras Universitāte ar citu nosaukumu tika dibināta 1290.gadā Lisabonā un vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu, kamēr 1537.gadā tika pārcelta uz Koimbru. Galvenās ēkas atrodas bijušajā Alcaçovas Karaliskajā pilī, kur atrodas Joanina bibliotēka, Sv.Miķeļa kapela un Lielā eksaminācijas telpa. Arī bija ekskursija uz Palácio da Bolsa – Biržas pili, vēsturiskā ēka Porto centrā. Vislielāko iespaidu atstāja okeāns, ar milzīgiem viļņiem un unikālu floru un faunu.

Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A.Skutelei, projekta koordinatorei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.

Daugavpils 13.vidusskolas projektu Nr.2019-RO01-KA201-063169 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13. vidusskolas skolotāji:
D.Zubovičs un J.Kanto
d13vsk@gmail.com