Erasmus+ projekta partneru tikšanās Rumānijā

13.12.2021.

Daugavpils 13.vidusskola 10.-12.klašu skolēni no 29.novembra līdz 3.decembrim kopā ar skolotājām Vladu Jasinsku un Irinu Romaļsku piedalījās ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Zinātne apvieno” (Nr. 2019-RO01-KA201-063169) aktivitātēs Rumānijā, pilsētā Fokšani. —– 

Mobilitātē piedalījās 5 skolēni un 2 skolotāji no sešām valstīm: Portugāles, Grieķijas, Turcijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas.

Aktivitāšu mērķis bija attīstīt skolēnu kritisko domāšanu un sadarbības prasmes, digitālās kompetences, kā arī veikt dažādus eksperimentus, analizējot tos ar “Tracker” programmas palīdzību, ar mērķi izmantot iegūtās zināšanas un prasmes fizikas stundās.

Šī mobilitāte ir trešā, pirmā notika Spānijā Granadā. Mobilitātes ilgums bija 5 dienas. Šajā laikā skolēni apmeklēja skolu, veicot eksperimentus un piedaloties dažādās aktivitātēs. Otrā mobilitāte notika Ankarā, Turcijā. Tās ilgums arī bija piecas dienas.

Pirmdien no sākuma skolēni iepazīstināja ar savu skolu, valsti. Lielākoties skolēniem ir ļoti attīstītas digitālās prasmes, līdz ar to katra komanda sagatavoja par skolu un valsti ļoti interesantas filmas. Pēc garšīgām pusdienām skolēni turpināja strādāt grupās, kurās darbojās dažādu valstu pārstāvji. Šajā dienā savus eksperimentus prezentēja trīs valstis – Rumānija, Turcija un Spānija. Rumānija piedāvāja izveidot parasto mehānismu no kartona, adāmadatām, plastikāta glāzes un diegiem un pēc tam to analizēt programmā “Tracker”, kuru skolēni apguva otrajā mobilitātē, kas bija Turcijā, Ankarā. Skolēni no Turcijas parādīja programmētu automašīnu, kuru arī pētīja ar programmas “Tracker” palīdzību. Spānijas komanda piedāvāja izpētīt leņķa ietekmi uz pavadīto laiku ceļā, nobraucot no noteikta augstuma kalna. Bija ļoti aizraujoši skolēnu pētījumu skaidrojumi. Pēc katra pētījuma skolēni aizpildīja aptaujas anketas, izmantojot Google Drive.

Otrdien bija ieplānots pētniecisks brauciens uz dubļu vulkāniem (Vulcanii Noroiosi) netālu no Bukarestes. Skats bija patiešām pasakains – no zemes dzīlēm burbuļojot nāk ārā neskaitāmi mazi auksti dubļu vulkāniņi. Otrajā dienas pusē skolēniem bija “pilsētas medības”, kurās visi tika sadalīti jauktās komandās un izpildīja noteiktus uzdevumus, piemēram, atrast pieminekli un pie tā nofotografēties. Skolotājiem šajā laikā tika novadīta ekskursija pa skaisto pilsētu Fokšani.

Trešdien turpinājās darbnīcas, kur pirmā savu eksperimentu rādīja Latvijas komanda – reaktīva automašīna, kas tiek veidota no kartona, salmiņiem, korķīšiem un gaisa balona. Skolēni ar aizrautību izpildīja šo eksperimentu un izpētīja arī “Tracker” programmā. Nākamie, kas rādīja eksperimentus, Portugāle un Grieķija. Viena no valstīm piedāvāja izveidot svārstu un skatīties, kā potenciālā enerģija pāriet uz kinētisko enerģiju. Pēdējā komanda pētīja lidmašīnas lidojumu. Pēc katra pētījuma skolēni arī izpildīja aptaujas, izmantojot Google Drive platformu. Šīs dienas beigās skolēniem tika piedāvāts izveidot savas valsts egles rotājumu un izrotāt eglīti ar līdzi paņemtiem rotājumiem. Skolēni to veica ar lielu prieku.

Ceturdien mums bija brauciens, kura laikā mēs apmeklējam Bran Castle un Dino parku. Šo vietu apmeklējums bija aizraujošs.

Piektdiena bija noslēdzošā diena, kuras laikā notika skolēnu filmu veidošana par šo nedēļu un kopēja balsošana, kurai komandai tas izdevās vislabāk. Šis process beidzās ar sertifikātu izsniegšanu par piedalīšanos projektā “Science Connect”.

Šis brauciens bija ļoti interesants, darbnīcu dēļ uzlabojās skolēnu angļu valodas zināšanas. Radās jauni kontakti. Skolotāji ieguva jaunus ierosmes materiālus savām stundām.

Liels paldies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A.Skutelei, projekta koordinatorei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.

Daugavpils 13.vidusskolas projektu Nr.2019-RO01-KA201-063169 līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus + programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13. vidusskolas skolotāij:
I.Romaļska un V.Jasinska
d13vsk@gmail.com