Erasmus+ sadarbības projekts par valodu apguvi

08.02.2016.

Š.g. 1.-5.februārī Daugavpilī viesojās Erasmus+ stratēģiskās partnerības (KA2) projekta “ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām” (“Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions” nr.2015-1-SK01-KA201-008937) viesi.—– 16 cilvēku delegācija pārstāvēja projekta koordinatorus – Slovākiju, Filozofa Konstantīna Universitāti Nitrā sadarbībā ar Trnavas augstskolu, projekta partneru – J.Basanavičus proģimnāziju Viļņā, Lietuvā un Alstromeras vidusskolu Zviedrijā (The Alstromer Upper Secondary School). Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, kas ir šī projekta partneris Latvijā, sagatavoja plašu mācību programmu par ISVA (Integrēta satura un valodas apguvē jeb angliski – CLIL Content and Language Integrated Learning) Daugavpilī.
Projekta dalībnieki apmeklēja Daugavpils Krievu vidusskolu-liceju un izvērtēja skolotāju L.Lastovkas (angļu valoda) un N.Izuļenas (ģeografija) kopīgo stundu par Japānu. Parasti pašvaldībā ISVA notiek stundās, kuras vada 2 pedagogi: priekšmeta un svešvalodas skolotājs. Šāda pasniegšana ļauj apgūt kvalitatīvi svešvalodu arī priekšmeta skolotājam un atraisīt svešvalodu lietojumu skolēnos dažādos priekšmetos. ISVA pamatprincips ir tieši rosināt skolēnus sākt runāt svešvalodā kopā ar skolotāju, nedomājot par kļūdām, izrunu, ko parasti izlabo svešvalodas stundās. Daugavpils Saskaņas pamatskolā, kur ar ISVA metodi nesen uzsākušas strādāt skolotājas N.Karpenko (angļu valoda) un M.Seļionova (bioloģija), vērojām aktīvu stundu ar laboratorijas darbu skolēniem. Daugavpils Valsts ģimnāzijā skolotāji strādā pēc valstī akreditētām programmām, brīvi pārvaldot angļu valodu (kas ir arī viena no skolotāju specialitātēm). Tā projekta dalībniekiem bija iespēja vērot matemātikas stundu pie I.Nikolajevas un veselības mācības stundu pie I.Barkovskas. Skolas direktore G.Mālniece un vācu valodas skolotāja R.Malnace viesus iepazīstināja ar ISVA projektu darbību skolā un šīs metodoloģijas attīstību skolā.
Par ISVA pasniegšanas metodikas jaunumiem un dažādām profesionālām niansēm nedēļas laikā pastāstīja ISVA speciāliste no Slovākijas Silvija Pokrivačakova (Silvia Pokrivačākovā). Šajās atklātajās nodarbībās varēja piedalīties Daugavpils pedagogi, kas ikdienā strādā ISVA jomā. Kā atzina mūsu pedagogi, tā bija lieliska iespēja satikt domubiedrus, kolēģus, parunāties angliski un gūt jaunas idejas darbam. Visas apmeklētās skolas, protams, iepazīstināja arī ar savām izglītības iestādēm, mācību darba specifiku, telpām, un projekta viesi arī pusdienoja skolu ēdnīcās.
Svešvalodu, parasti angļu valodas, apguve integrēti citos mācību priekšmetos ir plaši izplatīta Daugavpils skolās. Integrēta satura un valodas mācīšana ir aktuāla tēma Eiropā un ir efektīva un praksē pierādījusi savu nozīmību. Sākotnēji, 2005.gadā, Daugavpilī tā aizsākās kā kopīgs projekts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Britu padomi. Pēc tā beigām Daugavpils pašvaldība turpina atbalstīt tās skolas un pedagogus, kas strādā pēc šīs metodikas. Tādējādi Daugavpilī šo vērtīgu pieredzi tika izlemts izmantot, lai iesaistītos starptautiskā projektā.
Projekta aktivitātes tika atspoguļotas vietējos medijos.
Paralēli apmācībām notika arī projekta koordinatoru tikšanās un projekta aktivitāšu plānošana. Kultūras programmas ietvaros viesi apmeklēja Daugavpils cietoksni un M.Rotko mākslas centru, Daugavpils dievnamus un Novadpētniecības un mākslas muzeju, Aglonas maizes muzeju un baziliku. Slovākijas universitāšu pārstāves tikās arī ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem, lai vienotos par turpmāku sadarbību.
Projekta gaitā darbību uzsācis portāls www.educlil.eu, kur pakāpeniski tiek izvietota informācija par ISVA metodiskajiem jaunumiem, stundu plāni un idejas darbam. Daugavpils skolotāji ir aicināti atsaukties un iesūtīt savus materiālus šim portālam.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības institūcijām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Projekta viesi pie Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja


Mācību stundā Daugavpils Krievu vidusskolas-licejā


Mācību stundā Daugavpils Saskaņas pamatskolā


ISVA ekspertes nodarbības Daugavpils Saskaņas pamatskolā


Mācību stundā Daugavpils Valsts ģimnāzijā

Informāciju sagatavoja: 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 
eksperte projektu jautājumos 
Evelīna Balode
t.65425102, 
evelina.balode@ip.daugavpils.lv