Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem

03.11.2016.

Skolēnu brīvlaikā notika mājturības un tehnoloģiju skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem”. Semināra laikā skolotājas demonstrēja dažādas idejas, ko varētu realizēt skolā kopā ar skolēniem patriotiskā mēneša ietvaros.Tika piedāvāts materiāls dažāda vecuma skolēniem, parādīts ideju atrisinājums, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas (tamborēts, izšūts, adīts, griezts utt.). Skolotājas dalījās pieredzē, kā gatavos darbus varētu izmantot noformēšanā. Tika pievērsta liela uzmanība krāsu gammai, kā arī simboliem. Tika apskatīti dažādi uzdevumi, kurus varētu risināt kopā ar skolēniem. Apkopojot katra skolotāja uzkrāto materiālu, tiek veidota prezentācija „Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem”, kurā ietilpst arī fotogrāfijas no pilsētas mājturības un tehnoloģiju stundās veidotiem darbiem, lai katrs skolotājs varētu izmantot idejas turpmākajā darbā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāja
Daiga Vasiļjeva