Ieteikumi sejas masku lietošanai klātienes nodarbībās izglītības iestādēs

19.01.2021.

Viens no drošības pasākumiem, lai kopīgiem spēkiem sabiedrībā varētu pārtraukt Covid-19 infekcijas izplatīšanos, ir mutes un deguna aizsega lietošana. Šobrīd spēkā ir norma, kas nosaka, ka 1.-4. klašu skolēniem pēc pagarinātā ziemas brīvlaika, tāpat kā skolotājiem mācību stundās un ārpus tām būs jālieto sejas maskas. Maskas bērni var nelietot īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar psiholoģiskās veselības stāvokli (šādu izziņu var izsniegt psihiatrs). Sejas maskas jālieto arī pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem.

Masku lietošana 1.-4. klašu skolēniem ir droša un nerada apdraudējumu veselībai, to vairākkārt uzsvēruši medicīnas jomas eksperti, atkārtoti izvērtējot masku lietošanas nepieciešamību izglītības iestādēs. Arī tiesībsargs Juris Jansons uzskata, ka prasība bērniem valkāt maskas, tostarp 1.-4.klases skolēniem mācību procesa laikā un ārpus tā, ir piemērota vīrusa izplatības mazināšanai un ir nepieciešama, ņemot vērā, ko iegūst sabiedrība kopumā no šī ierobežojuma.

Kā informē Izglītības un zinātnes ministrija, šobrīd turpinās darbs pie sejas masku iegādes, un pirmā masku piegāde jau notikusi. Plānots, ka sākotnēji katram 1.-4. klašu skolēnam tiks izsniegtas 6 bērnu daudzkārt lietojamās sejas maskas, bet pedagogiem 4 pieaugušo vairākkārt lietojamās sejas maskas. Piegāžu noslēgumā, kas plānota šī gada janvāra beigās, katram bērnam un pedagogam būs nodrošinātas 8 vairākkārt lietojamās sejas maskas.

Kā pareizi lietot sejas masku?
•    Pirms sejas maskas uzvilkšanas, un pēc tās noņemšanas, jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai arī jāizmanto spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli.
•    Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai.
•    Noņemot sejas masku, tā jāsaņem no mugurpuses vai aiz fiksējošas saites, nepieskaroties maskas iekšpusei.
•    Līdzi jābūt maisiņam, kur jāievieto vairākkārt lietojamā sejas maska pēc tās noņemšanas. Vairākkārt lietojamās sejas maskas pēc lietošanas mājās jāizmazgā vismaz 60 grādu temperatūrā.
•    Vienreizlietojamo sejas masku pēc noņemšanas jāizmet atkritumu tvertnē. Pēc noņemšanas vienreizlietojamās sejas maskas nedrīkst lietot atkārtoti.

Kam jāpievērš uzmanība?
•    Ikdienā uz skolu skolēnam jābūt līdzi rezerves (maiņas) maskai, kopā vismaz 2 maskas (viena līdz pusdienām, otra – pēc pusdienām un līdz stundu beigām).
•    Vienas sejas maskas maksimālais lietošanas ilgums ir 4 stundas (ja nepieciešams sejas masku var mainīt arī biežāk, piemēram, ja tā kļūst mitra vai netīra).
•    Pirmās mācību stundas laikā, kad izglītojamie atgriežas skolā pēc ziemas brīvdienām, pedagogs ar skolēniem pārrunā masku lietošanas pamatprincipus un vienojas par noteikumiem, kas jāievēro.

Ļoti svarīgi, lai vecāki turpinātu atbalstīt savus bērnus un palīdzētu viņiem apgūt sejas maskas lietošanas galvenos pamatprincipus:  
•    Kā pareizi mazgāt un dezinficēt rokas (arī pirms un pēc sejas maskas uzlikšanas un noņemšanas).
•    Kā pareizi uzlikt un noņemt sejas masku (aiz aukliņām, nepieskaroties iekšpusei).
•    Atgādināt, ka sejas maskas nevajag aiztikt ar rokām.
•    Pastāstīt, ka sejas maskas liek uz mutes un deguna, nevis uz zoda u.tml.
•    Nodrošināt bērnam uz skolu vismaz 2 sejas maskas un maisiņu, kur ielikt izlietoto sejas masku (vienreizējo pēc izlietošanas izmest atkritumu tvertnē, bet vairakkārt lietojamo sejas masku – nest mājās mazgāt).

Atcerieties, ka sejas aizsargvairogu drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku!

Vairāk informācijas par sejas masku lietošanu un mācību procesa norisi var izlasīt arī Valsts izglītības satura centra sagatavotajā prezentācijā (https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Vebinars_maskas_skola_14.01.2021LB.pdf), kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā (file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Local/Temp/ietekumi-sejas-masku-lietosanai.pdf).

Runājot par higiēnas prasībām izglītības iestādēm Covid-19 izplatības mazināšanas aspektā, Veselības inspekcija atgādina par 3 svarīgākajiem aspektiem:
1)    Personu higiēna un distancēšanās izglītības iestādē (regulāra roku mazgāšana; jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības uz vienu skolēnu no 1.-4. klasei; sejas maskas skolā izmanto visi, arī bērni no 7 gadu vecuma);
2)    Iekštelpu gaisa kvalitāte (klases telpu regulāra vēdināšana ik pēc katras mācību stundas vismaz 10 min, ziemā – 5 min);
3)    Iestādes telpu un koplietošanas virsmu tīrība (telpu apdarei un aprīkojumam jāizmanto viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus; jāsamazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, piemēram, skārienjutīgi ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs u.tml.).

Vairāk informācijas par higiēnas prasībām izglītības iestādēm Covid-19 izplatības mazināšanas aspektā var atrast Veselības inspekcijas prezentācijā (https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2021_01_14_VI_Higienas%20prasibas%20izglitibas%20iestades_Solvita_Muceniece.pdf).

Š.g. 14.janvārī Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu rīkoja semināru „Par sejas masku lietošanu klātienes mācību laikā”, kurā eksperti informēja par sejas masku lietošanu mācību procesa laikā skolēniem, skolotājiem, kā arī par telpu higiēnas prasību nodrošināšanu izglītības iestādēs. Semināra ierakstu var noskatīties Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā (https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/600-videokonference-par-sejas-masku-lietosanu-klatienes-macibu-laika).

Ņemot vērā, ka izglītības iestādēs ir jābūt izvietotai uzskatāmai informācijai par noteikto ierobežojumu ievērošanu, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis vizuālos materiālus, ko izglītības iestādes var izmantot izvietošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestādes drīkst gatavot arī individuālus informatīvos materiālus, izvietošanai izglītības iestādēs.

Materiāli izvietošanai skolās: [19012021_sejas_maskas_skola.pdf]

Līdz 7. februārim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Piesardzības un drošības pasākumu kopums, kas tās laikā ir jāievēro, ir apkopots Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/sejas-masku-lietosana-skoleniem-ir-nepieciesama-lai-macitos-klatiene