Informācijas tehnoloģijas tavā klasē

22.11.2021.

Daugavpils 10.vidusskolas skolotāji noslēdz Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) realizēšanu.  

No 2021.gada 6.novembra līdz 13.novembrim Grieķijā, Kalamatā notika profesionālās pilnveides kursi “ICT in your class” (“Informācijas tehnoloģijas tavā klasē”), kuros piedalījās sākumskolas skolotāja Anžela Iekalne un angļu valodas skolotāja Valentina Lavrena. Kursu uzņemošā organizācija Areadne LLC (Areadne Life Long Learning Centre) ir skolotāju apmācības centrs, kas piedāvā dažādus skolotāju apmācības kursus uz vietas un tiešsaistē Grieķijā un ārvalstīs. Areadne pieder pieredzējušu skolotāju, pasniedzēju un skolotāju pasniedzēju grupai, kas atrodas Kalamatā, nelielā piejūras pilsētā Grieķijas dienvidos. Kursu organizatori ir pārliecināti, ka pārmaiņas var notikt tikai mikrolīmenī, tāpēc visas viņu programmas un projekti, neatkarīgi no tā, vai tie ir vietējie, valsts vai starptautiskie, ir vērsti uz mikroizmaiņām klasēs un kopienās visā pasaulē.

Daugavpils 10.vidusskolas pedagogiem ICT tēma ir īpaši aktuāla, jo jau dažus gadus tiešsaistes stundas Zoom platformā un citi informāciju tehnoloģiju veidi mūsu skolā ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa.

Kurss ir īpaši izstrādāts, lai palīdzētu dažādu jomu skolotājiem paaugstināt prasmes tehnoloģiju izmantošanā stundās, parādot tās vienkāršā veidā, kā mācību procesā iekļaut bezmaksas tīmekļa 2.0 rīkus. Kursa beigās dalībnieku sagaidāmie mērķi bija: prast izmantot WEB 2.0 rīkus klasē, pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, palīdzēt skolotājiem plānot izglītojošus pasākumus savām stundām, lai uzzinātu, kā kultūras mantojumu iekļaut mācību procesā, paaugstināt viņu motivāciju un gandarījumu ikdienas darbā; izprast Eiropas kultūru, attīstīt Eiropas pilsonības un identitātes sajūtu, piedaloties Eiropas skolotāju un pasniedzēju kopienā; daloties pieredzē un paraugpraksē starp dalībniekiem, iepazīties ar Europass rīku.

Kursa laikā mēs iemācījāmies izveidot emuārus, izmantot wiki; izmantot sociālos tīklus un citus IKT rīkus, piemēram, video rediģēšanu; izveidot vienkāršas un efektīvas prezentācijas tiešsaistē. Kursu laikā mēs pielietojām savas jauniegūtās zināšanas reāllaika scenārijā, kurā

apmeklējām un izpētījām kādu apskates vietu (seno Mesīni, Kalamatas vēsturisko centru u.c.) un gatavojām tiešsaistes nodarbības izvēlētajā jomā.
Kursi tika organizēti praktisku nodarbību veidā. Strādājot individuāli, pāros un grupās, kursa dalībnieki tūlīt pielietoja iegūtās zināšanas praksē. Nodarbības vadīja pieredzējuši pasniedzēji: Theano Adamopoulou, Thodoris Zevgetis un citi.

Kultūrvēsturiskā daļa – 2 ekskursijas gida pavadībā uz Kalamatas vēsturisko centru un uz seno pilsētu Messini tika iekļauta kursu programmā.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts Ariadne Lifelong Learning Centre sertifikāts par dalību apmācības programmā.

Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu Nr:2020-1-LV01-KA101-077204 „Kompetents skolotājs - skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
angļu valodas pamatizglītības skolotāja Valentina Lavrena,
sākumskolas skolotāja Anžela Iekalne