Inovāciju centrs aicina jauniešus pieteikties dalībai nometnē Norvēģijā

12.05.2022.

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru aicina jauniešus (14-16 g.v.) pieteikties nometnei STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) jomā, kas notiks 2022.gada 15.-19.augustā Tronheimā, Norvēģijā. Pieteikšanās līdz š.g. 23.maijam.  

Dalībnieki tiek aicināti izvērtēt savu veselības stāvokli, intereses un personību kopumā, lai nometne būtu atbilstoša un kļūtu par zinātniski izglītojošu piedzīvojumu dabā. Aktivitātes plānotas pārsvarā ārpus telpām, dabā, kalnos, mežā. Dalībniekiem jābūt gataviem visiem laikapstākļiem un jābūt attiecīgi sagatavotiem.

Dalība nometnē bez maksas. Visas izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem.

Dalībnieki tiks izvērtēti pēc pieteikšanās anketas un motivācijas vēstules. Viena no galvenajām prasībām – labas angļu valodas zināšanas, jo nometnes darba valoda būs angļu valoda. Nometnē piedalīsies jaunieši no Daugavpils, Latvijas un Tronheimas, Norvēģija. Dalībnieki tiks apstiprināti un informēti par dalību līdz 2022.gada jūnijam.

PIETEIKTIES ŠEIT: https://aptaujas.daugavpils.edu.lv/659382?lang=lv

Nometne tiek organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” (projekta Nr.NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr.9.-20.2.2.1/4) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Inovāciju centrs
Tālr. 29411895
www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter