Izglītības iestāžu pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība”

13.01.2022.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Bērnu un jauniešu centru „Jaunība” un biedrību „New East” š.g. 12.janvārī īstenoja projekta “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” (projekta Nr.VP2021/5-10) aktivitāti izglītības iestāžu pašpārvaldēm „Veselība”, kur piedalījās 77 dalībnieki no 18 izglītības iestādēm.  

Aktivitāte norisinājās ZOOM platformā, kur jaunieši vēlreiz atkārtoja tādas tēmas kā seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības un mobings. Lekcijas lasīja un jauniešus iesaistīja sarunā profesionāli lektori: sertificēts ginekologs, klīniskais psihologs, psihologs. Katras tēmas noslēgumā bija grupu darbs, kur jauniešus sadalīja jauktās grupās, kurās uzdevums bija atbildēt uz jautājumiem: Vai iepriekš dzirdētā tēma ir izaicinājums viņu vidē? Kā jauniegūtās zināšanas var izmantot pašpārvalžu darbā? Ko jau var izdarīt šogad?

Jauniešiem bija iespēja dalīties pieredzē, aizdomāties par savu nozīmi un ieguldījumu pašpārvaldes darbā, sadzirdēt citu pašpārvalžu darba pieredzi un iepazīt vienam otru. Pasākuma noslēgumā jaunieši atzina, ka pasākums bija vērtīgs un interesants.

Šis pasākums atbalsta Daugavpils pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursam. #daugavpils2027 #kopīgavaloda #даугавпилс2027 #общыйязык #LinguaFranca2027 #ECoC2027

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Santa Upīte
santaupite4@inbox.lv