Izstrādāta otrā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla ziņu lapa

12.05.2022.

Tika izstrādāta otrā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) ziņu lapa, lai informētu NVVST par dažādām aktualitātēm, atgādinātu būtiskāko par tīklu un iespējām tajā, kā arī papildinātu zināšanas, prakses un kompetences darbam ikdienā. Šajā materiālā var iegūt zināšanas par 2021./2022. mācību gada NVVST aktualitātēm, iepazīties ar labās prakses un pieredzes stāstiem no citām Eiropas izglītības iestādēm.  

NVVST ziņas