Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?

21.01.2015.

Jau 9.reizi Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un Galēnu pamatskola rīko jaunrades darbu konkursu, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam, lai rosinātu skolēnus iepazīt viņa dzeju un esejas un izteikt par to savas domas, izjūtas, pārdzīvojumus.
Šogad par konkursa tēmu bija izvēlēts R.Mūka teiktais: ,,Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?” Konkursā piedalījās 325 skolēnu darbi no 63 skolām.
16.janvārī uz noslēguma pasākumu Galēnu pamatskolā devās divi izglītojamie no mūsu pilsētas: Daugavpils 11.pamatskolas 3.a klases skolniece Marija Deiko un Daugavpils 16.vidusskolas 10.klases skolnieks Maksims Jurinovs. Maksims konkursā ieguva atzinību un saņēma vērtīgas dāvanas, bet Marija par savu radošo darbu „Dzīve ir brīnišķīga” saņēma atzinību no Galēnu kultūrvēstures biedrības un atzinību no Rēzeknes Augstskolas. Žūrijai iepatikās Marijas doma par to, ka „nevajag skatīties uz savu ēnu, lai saprastu, ka draudzene jūtas nelaimīga, ka vecāki grib lepoties ar savu bērnu, ka draugiem nepieciešams atbalsts”.
Piedaloties šajā konkursā, mūsu skolēni kļūst garīgi bagātāki un piepildītāki. Mēs lepojamies, ka tieši Latgalē dzimis izcilais domātājs, pētnieks un literāts Roberts Mūks.
Paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas izglītības metodiķei latviešu valodas jautājumos Ilonai Bohānei par iedvesmu un rosinājumu piedalīties konkursā, bet Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadībai par atbalstu un iespēju apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11.pamatskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja
I.Jaskeviča