Konkurss „DAUGAVPILS LEPNUMS 2014”

09.01.2015.

„Mērķis, kura dēļ mēs dzīvojam, ir padarīt pasauli labāku. Katrs no mums var izdarīt kādu lielu vai mazu labo darbu, lai palīdzētu cits citam, vecākiem, kaimiņiem, skolotājiem, jebkuram cilvēkam, kas dzīvo mums līdzās mūsu pilsētā...”, savā esejā raksta Krievu vidusskolas-liceja skolniece Alīna Reute.
Iespēja padarīt pasauli labāku un celt gaismā cilvēkus, kuri to dara, Daugavpilī jau ceturto gadu tiek dota ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotā konkursa-sociālās akcijas „Daugavpils lepnums ” starpniecību. Novembrī Daugavpils vispārizglītojošo skolu 1.-4.klašu skolēni tiek rosināti zīmēt, bet 5.- 7.klašu skolēni – rakstīt esejas par Daugavpils cilvēkiem vai ģimenēm, kuras dara mazliet vairāk, nekā pienākums vai amats to prasa, kuras uzvedas mazliet citādāk, nekā ikdienas steigā esam pieraduši, kas dzīvo ar apziņu, ka pasaulē ir nākuši padarīt to labāku.
2014.gadā eseju un zīmējumu konkursam „Daugavpils lepnums 2014” tika iesniegti 83 darbi (36 zīmējumi un 47 esejas), kuros tika nominēti 74 daugavpilieši, kuru devumu var sagrupēt četrās nominācijās: „Ģimene”, „Skolotājs”, „Sava aroda meistars” un „Skolasbiedrs”.
Tradicionāli visvairāk piedāvāto cilvēku ir nominācijā „Ģimene”. Titulu „Daugavpils lepnums 2014” iegūst mīļās, strādīgās, pašaizliedzīgās, interesantās un radošās māmiņas: Oksana Kuncova, Tatjana Jefimova, Natālija Petrova, Natālija Tarvida, Ināra Jasvina, Marina Fekļistova, Jevģēnija Antāne, Oksana Osipenko, Tatjana Saveļjeva, Inta Pozņaka; vecmāmiņas: Lilija Meinerte, Vera Naumova, māsa Elīna Potapova. Skolēni atzīst, ka māmiņas un vecmāmiņas ir centīgas un veiksmīgas gan savās profesijās, gan ģimenēs, jo vienmēr spēj būt aktīvas, radošas un labsirdīgas.
Pateicības un mīlestības apliecinājumus, kā arī vārdus „Es ar tevi lepojos!” saņem strādīgie un drosmīgie tēvi: Nikolajs Gurs, Jevģenijs Sivačovs, Sergejs Čertovs; vectētiņi: Raimonds Petrovičs, Jurijs Čertovs, Genādijs Gorkins, Boriss Sanduls; brālis Aleksandrs Ivanovs, krusttēvi: Aleksandrs Trubovičs, Jānis Dukšinskis.
Bērni lepojas arī ar savām stiprajām un saticīgajām ģimenēm. Aļona Terzjane pateicības vārdus saka Losinsku ģimenei, bet savas jaukās un izpalīdzīgās ģimenes ir zīmējušas Anna Maskaļenko, Anželika Ustinova un Karīna Vaidere.
Nominācijā „Skolotājs” tiek cildināti gan vispārizglītojošo skolu skolotāji, gan pulciņu un ansambļu vadītāji, gan treneri. Šogad titulu „Daugavpils lepnums 2014” saņem skolotājas: Alīna Šumilo, Maruta Veļičko, Daiga Vasiļjeva, Valentīna Papkoviča, Regīna Stankeviča, Eleonora Smirnova, Lūcija Vaivode, Jolanta Boreiko, Ludmila Novikova, Irina Hmeļevska, Inese Geiba, Natālija Dektereva, Ludmila Uļinska, Marina Popova, Jeļena Kasecka, Inta Kļavinska, Žanetta Ezerska, Jekaterina Babuškina, Sergejs Smirnovs. Cildinošus vārdus un titulu „Daugavpils lepnums 2014” iegūst treneri: Liontins Ivanovičs, Galina Ševčenko, Leonīds Tihonovs, Sergejs Čapulis, Andrejs Kirins, Rasita Titkova. Audzēkņi atzīst, ka šie skolotāji un treneri māca ne tikai priekšmetu vai sporta veidu, bet veido viņu personību, pašapziņu, rosina izvēlēties un sasniegt augstākus mērķus.
Nominācijā „Sava aroda meistars” tiek godināti dažādu amatu un profesiju meistari, arī sportisti. Mēs lepojamies ar Daugavpils pilsētas mēru Jāni Lāčplēsi, ar izcilajiem sportistiem: Andžeju Ļebedevu, Maksimu Bogdanovu, Pāvelu Vilcānu, TV „Dautkom” diktori Irinu Boļšakovu, sabiedrisko darbinieci Irinu Popoviču, medmāsu Jūliju Varslavāni, ārstiem Terēziju Jeromāni un Leonīdu Krumpļevski, kinologu Alekseju Seļski, mūziķi Ilonu Bageli, vetārsti Antru Demidenko, māksliniekiem Edgaru Vronski un Veltu Loci, karavīru Sergeju Kozanoginu.
Nominācijā „Skolasbiedrs” šogad bija mazāk nominantu, taču, spriežot pēc esejām, paši labākie. Mēs priecājamies par Saskaņas pamatskolas skolnieci Mariju Dolgopolovu, 13.vidusskolas skolniecēm Luīzi Prokofjevu un Nadeždu Orlovsku.
Skolēni darbus rakstīja un zīmēja novembrī, bet decembrī tos vērtēja žūrija: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķes Regīna Bogdanova, Signita Gabrāne, Iveta Lukaševiča, DPIP sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Pleša un Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka.
Visas esejas un zīmējumus caurstrāvoja labestība, pateicības vārdi un mīļums, autori centās pamatot, kāpēc tieši viņa izvirzītais cilvēks ir cienīgs kļūt par „Daugavpils lepnumu 2014”. Žūrijai bija diezgan grūti izvēlēties veiksmīgākos konkursa darbus, tāpēc tika pieņemts lēmums, ka visas skolēnu nominētās personas un ģimenes saņems šo titulu, bet skolēnu ieguldījums gan tiks izvērtēts. Rezultātā tika atlasītas 26 radošākās, pamatotākās, konkursa nolikumam atbilstošākās esejas un 15 zīmējumi, kuru autori noslēguma pasākumā tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām, bet visi skolēni un darbu konsultanti tiks aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu Daugavpils pilsētas domē 2015.gada 12.janvārī.
Mēs sakām lielu paldies pedagogiem un skolēniem, kuri atsaucās aicinājumam, rakstīja un zīmēja, un, pats galvenais, izrādīja savu iniciatīvu pateikties līdzcilvēkiem. Mūsu spēks ir ieinteresēta un darboties gatava jaunatne, kas nebaidās izrādīt pilsonisko pozīciju un nepakļaujas kūtrumam. Mūsu dzinulis ir skolotāji, kuri mudina, ieinteresē, aizrauj.
Daugavpils Izglītības pārvalde sveic titula „Daugavpils lepnumu 2014” ieguvējus!
Lai labie darbi atmaksājas!

Fotoieskats pasākumā: 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Signita Gabrāne
t.65407438