Kopienu iniciatīvu konkurss

05.11.2021.

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izsludina kopienu iniciatīvu konkursu "Darbīgās kopienas Latgalē", kas dod iespēju piesaistīt finansējumu līdz 2000 EUR savas idejas īstenošanai.  

Informatīvajā lapā par konkursu ir saites uz konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu, kā arī reģistrēšanās saite uz konkursa pieteikumu sagatavošanas nodarbībām.

Kristīne Liepiņa
Izglītības iniciatīvu centra
projektu vadītāja
Tālr.: +371 65235635, +371 29164099
e-pasts: iic.kristine@gmail.com