Kursi Prāgā

02.08.2022.

No š.g. 24.jūlija līdz 30.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 ietvaros piecas zinātkāras Daugavpils 3.vidusskolas (no 2022.gada 1.augusta – Daugavpils Zinātņu vidusskolas) skolotājas apmeklēja apmācības kursu Going Digital in an Innovative Classroom Prāgā, Čehijā, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes digitālo resursu izmantošanā, gatavojoties stundām, stundu vadīšanā un aktīvai mācību vielas apguvei. —– 

Pirmā diena, protams, iesākās ar visu kursu dalībnieku iepazīšanos. Bijām piecas grupas – pa vienai no Portugāles un Turcijas, divas no Rumānijas un mēs – latvietes.

Lai dažādotu stundu plānošanu un vadīšanu, pirmais, kas jāizprot – kas kopīgs un kas atšķirīgs kritiskajai un radošajai domāšanai. Noskaidrojot (atkārtojot) to nu jau angļu valodā kā spēli “Atrodi antonīmus izteicienus un sagrupē” -, pārgājām uz spēļu stratēģiju izmantošanu mācību vielas apguvē.

Nākamajā dienā teorētiskās zināšanas izmantojām praksē. Pirmais uzdevums bija saistīts ar mūsdienās tik populārā kvadrātkoda (QR koda) izmantošanu. Aizraujošs bija uzdevums ārpus telpām – no sākuma, atšifrējot kvadrātkoda uzdevumus, bija jādodas ārā un, izpildot tos, tie jānofotografē. Piemēram, vajadzēja atrast un nofotografēt trīs konfigurāciju akmeņus, kādu kukaini u.c. Nākamais uzdevums grupā, kas pārauga mājas darbā, bija digitāla spēle (GooseClase), kuru vispirms vajadzēja lejupielādēt savos telefonos. Sākumā likās, ka ir pārāk daudz uzdevumu, bet tie bija tik neparasti! Un aizraujoši, jo, sākot pildīt, bija grūti apstāties. Un te jau nākamajā dienā, kad skatījāmies visu grupu darbus, varēja redzēt, kuri piegāja izpildei radošāk un līdz ar to interesantāk. Par oriģinalitāti tika piešķirti papildpunkti.

Vēl mēs mācījāmies praktiski strādāt tīmekļvietnēs, izmantojot rīkus, ievietojot savus uzdevumus un iespējamās atbildes. Apguvām prasmi veidot savu mājaslapu.

Kā viens no pēdējiem uzdevumiem bija efektīvu prezentāciju rīku izmantošana. Veidojām savas internetgrāmatiņas, ievietojot tur savus tekstus, video, ierakstot balsis, pievienojot mūziku un citus efektus.
Savukārt otrs izaicinājums, protams, bija mācības angļu valodā. Te palīdzēja viss: gan iepriekšējās zināšanas, gan žestu un ķermeņa, mīmikas valoda, gan google tulkotājs. Galvenais – uzdrīkstēties. Tā bija lieliska pieredze valodas pilnveidē un digitālo rīku izmantošanas paplašināšanā.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas akreditācijas projektu Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotājas
Mārīte Daugsta, Marina Fekļistova, Ieva Vitkova, Nora Kokiņa, Andra Giptere