Kursi Valensijā: Apgūstam zināšanas par jaukto mācīšanos!

27.10.2022.

No š.g. 17.oktobra līdz 22.oktobrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 ietvaros trīs Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotājas – matemātikas skolotājas Jacinta Ivbule, Marija Matosova un datorikas skolotāja Ilze Jonāne – apmeklēja apmācības kursu “Blended Learning” Valensijā, Spānijā, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes digitālo resursu izmantošanā, gatavojoties stundām, stundu vadīšanā un aktīvai mācību vielas apguvei. —– 

Projektā piedalījās pārstāvji no piecām valstīm – pa vienam pārstāvim no Vācijas un Slovēnijas, divi no Rumānijas, divi no Igaunijas un trīs skolotājas no Latvijas.

Nodarbības vadīja zinoša, atraktīva un radoša skolotāja trenere Daniela Gutjeresa Festino (Daniela Gutierrez Festino).

Kursa mērķis bija iepazīties ar jaukto apmācību, saprast tās nozīmību un nepieciešamību lietot mūsu digitālo iespēju laikmetā. Jauktā apmācība ietver sevī attālināto un klātienes mācību savienošanu, skolēni var iepazīties ar iepriekš pieejamu teorētisko materiālu skolotāja sagatavotajā videomateriālā ar pārbaudes jautājumiem paškontrolei. Ar šo pārbaudes metodi skolotājam ir iespēja gūt atgriezenisko saiti skolēna izpratnes novērtēšanai pēc video materiāla noskatīšanās.

Kursu laikā notika dažādas aktivitātes atmosfēras un komunikācijas uzlabošanai.

Tika pārrunāts, ko mēs varam apvienot izglītībā? Tikām iepazīstināti ar jauktās mācīšanās definīciju.

Vērtīga bija dalīšanās personīgajā pieredzē, dažādu izaicinājumu pārvarēšana, sadarbība un diskusija tiešsaistē. Apskatījām mācību lietotnes un to iespējas, spēļu un viktorīnu veidošanas platformas.

Iepazināmies ar jauktu nodarbību projektēšanu, tās izvēli, piemēriem un vingrinājumiem, uzzinājām, kā var apkopot iegūtās kompetences, gūt atgriezenisko saiti un veidot jēgpilnu un veiksmīgu diskusiju. Praktiskajās nodarbībās veicām uzdevumus tiešsaistes mācību vidēs, lietojām vizuālos rīkus un video iespējas jauktās apmācības (apgriezto aktivitāšu) stundas plāna izstrādē.

Iegūtās zināšanas palīdzēs pilnveidot un dažādot mācību procesu gan skolēniem, gan skolotājiem. Jaunā mācību metode var tikt izmantota gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā.

Kursa ietvaros mums tika organizēti arī kultūras pasākumi: ekskursija pa Valensijas centra ielām un kultūrvēsturiskajiem objektiem, kā arī muzeja De Belles Arts De Valensija apmeklējums.

Kā viens no izaicinājumiem, protams, bija mācības angļu valodā. Tā bija lieliska pieredze valodas pilnveidē, digitālo rīku izmantošanas paplašināšanā un jaunas jauktās apmācību metodes apguvē.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas akreditācijas projektu Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūra mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
projekta dalībnieces
Ilze Jonāne, Jacinta Ivbule, Marija Matosova