Mācies ar prieku!

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

19.04.2022.

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta “Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” (Nr.2020-1-LV01-KA101-077384) ietvaros Daugavpils 3.vidusskolas sākumskolas posma klasēm tika nopirkts “Magformeru lielais figūru komplekts”. Konstruktorā ir dažādas ģeometriskas figūras, un tās var izmantot matemātikas, dabaszinību un klases stundās. Bērni plakanās konstruktora daļas var pārvērst apjomīgās figūrās, izzināt magnēta darbības principus. Konstruktors bērnu ieved brīnumainā fantāziju pasaulē. Darbojoties ar konstruktoru, bērnam attīstās iztēle, radošums, telpiskā un loģiskā domāšana.  

Darbošanās prieku ar konstruktoru jau izbaudīja 3.klašu skolēni! Novēlam izzināt un radoši darboties ar magformeriem visiem sākumskolas skolēniem!

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2020-1-LV01-KA101-077384 “Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
sākumskolas skolotājas
Andra Giptere un Ieva Vitkova