Mēs esam un būsim labākie!

12.05.2016.

Līdz ar īsti vasarīga pavasara iestāšanos klāt arī diena, kad sveicam mūsu pilsētas čaklākos, veiksmīgākos, zinošākos un godalgotām vietām dažāda mēroga pasākumos bagātākos skolēnus. Š.g. 11.maijā Latviešu kultūras centra zālē uz mācību gada lielo notikumu – apbalvošanas pasākumu – pulcējās 2015./2016.m.g. starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureāti, skolu vadība, izglītības metodiķi, pedagogi un viesi.—–
Pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka, izsakot gandarījumu par mācību gada laikā skolēnu gūtajiem sasniegumiem dažādās jomās..
Klātesošos uzrunāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis, pateicoties skolēniem un uzsverot, ka katrs viņu panākums popularizē mūsu pilsētas vārdu.
Mūsu skolēni šogad veiksmīgi filozofēja, ekonomēja, iedziļinājās vēstures notikumos, rēķināja, runāja, rakstīja un lasīja dažādās valodās, pētīja, aprakstīja, secināja, programmēja, pārbaudīja, kā darbojas fizikas un ķīmijas likumsakarības, iedziļinājās bioloģijas un ģeogrāfijas zinībās, debatēja un muzicēja. Un tajā visā pierādīja savu pārākumu par citiem – arī ļoti spējīgiem un zinošiem skolēniem novadā, valstī un pasaulē.
Šogad mums ir 20 skolēni, kas ir spējuši apliecināt savas zināšanas un gūt panākumus vairākās, bieži vien ļoti atšķirīgās jomās. Valsts un starptautiskā mēroga pasākumi ļauj skolēniem parādīt labāko, uz ko viņi ir spējīgi šodien un apzināties, uz ko jātiecas rīt un parīt. Daugavpils pilsētas un mūsu skolēnu vārdi šogad ir izskanējuši tiešām daudzas reizes – 64 skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi ir guvuši panākumus. Pavasarī vispirms Daugavpilī un tad Rīgā notiek skolēnu zinātniskās konferences, kurās ir iespēja parādīt savus izpētes objektus un pierādīt izvirzīto teoriju pareizību. Pirms dalības konferencēs ir paveikts liels darbs – apzināta sev interesanta un aktuāla tēma, atrasts skolotājs darba vadītājs, izlasīti teorijas kalni, veikti eksperimenti vai izpētes darbi, salīdzināti dati un, iespējams, veikti nopietni un svarīgi atklājumi. Šogad mūsu pilsētas skolēni ar izciliem panākumiem piedalījās jau 40.Latgales un Latvijas skolēnu zinātniskajās konferencēs, savos darbos pievēršoties gan humanitārās sfēras, gan eksakto zinātņu jautājumiem.
Uz piecām līnijām sabirušās notis īpaši prasmīgi mūsu pilsētā spēj salasīt Daugavpils 13.vidusskolas skolēni. Piedaloties jauno akordeonistu un pianistu festivālos un konkursos Latvijā, 21 skolas audzēknis ir ieguvis 1.vietu, spēlējot gan individuāli, gan duetā, gan trio.
Aizrautīgi sportojot, šogad ir gūtas uzvaras volejbola, futbola un basketbola laukumos, bočes spēlē, distanču slēpošanā un vieglatlētikas krosā. Olimpiskajā gadā tika sveikti 40 skolēni sportisti, kuri spējuši izcīnīt medaļas gan individuāli, gan komandu sastāvā!
Īstā ceļa un pareizākā risinājuma meklējumos skolēniem vienmēr ir atbalsts – viņu pedagogi – zinoši, iedvesmojoši, prasmīgi un labu vēloši. Pasākumā paldies un skaļi aplausi tika veltīti pedagogiem, izglītības metodiķiem, skolu vadībai un Izglītības pārvaldei. Bet vismīļāko, vissirsnīgāko, vismilzīgāko paldies vecākiem, kuriem mūsu skolēni ir vislabākie jau tagad un vienmēr.
Pilsētas titulētākos skolēnus sveica Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka, Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis, Latvijas Nacionālās operas soliste, Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes asociētā profesore Ilona Bagele, Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs Mihails Jenbajevs, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra “Latgales pētniecības institūts” asociētais profesors Henrihs Soms.
Svinīgo pasākumu vadīja Daugavpils 3.vidusskolas skolēni Anastasija Makarova un Gunārs Paipals. Muzikālus sveicienu pasākuma dalībniekiem bija sagatavojis Daugavpils 13.vidusskolas zēnu koris (vadītāja Larisa Bogatirjova, koncertmeistare Regīna Krukovska), Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” Show deju studija “Vizāža” (skolotāja Jeļena Grizāne), J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolniece Kornēlija Lapkovska (skolotāja Alīna Lapinska), Daugavpils 3.vidusskolas skolniece Valērija Soņina (pedagoģe Irina Grīnberte), Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra mūsdienu deju kolektīvs „Inter&Nats” (skolotājs Jevgenijs Butorins), Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolnieks Kevins Konopeckis, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja meiteņu vokālais ansamblis „Tutti” (skolotāja Irina Hmeļevska) un Daugavpils 9.vidusskolas skolnieks Ambarcums Martirosjans.
Jebkuram cilvēkam vissvarīgākā ir ticība pašam sev. Tikai tie, kas tic sev, var gūt vislielākos panākumus, bet ceļš uz panākumiem ir grūts darbs. Uz panākumiem nevar uzbraukt ar liftu, ir jākāpj pa kāpnēm, no pakāpiena uz pakāpienu. Un šajā ceļā ir svarīgi atrast to jomu, kurā var paveikt visvairāk un vislabāk un uzkāpt visaugstāk – būt labākiem par sevi vakar, paveikt to, ko pirms kāda laika nevarēji. Un visvairāk priecāties par to, ka izdevies pārspēt nevis laikabiedrus vai priekšgājējus, bet gan sevi pašu, pierādot savu varēšanu, apzinoties savas spējas.
Mēs visi varam lepoties, ka mums ir aktīvi, centīgi, gudri, apņēmīgi, zinātkāri, muzikāli un sportiski jaunieši!

Vairāku pasākum,u laureāti

Valsts un starptautisko pasākumu laureāti

Valsts un starptautisko pasākumu laureāti

Skolēnu zinātnisko konferenču laureāti

Mūzikas konkursu un festivālu laureāti

Sporta sacensību laureāti

Novada pasākumu laureāti

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434