Noslēgusies zīmēšanas akcija “Kaijas sveic Daugavpili”

13.06.2020.

Atpazīstamākā un populārākā zīme, iebraucot Daugavpilī, ir „Kaija”, kas kļuvusi par savdabīgu Daugavpils simbolu. Izglītības iniciatīvu centra projekta “Darbīgās kopienas” mērķi ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei. Tāpēc Daugavpils svētku nedēļā līdz 7.jūnijam izglītības iestādes tika uzrunātas aicināt bērnus, jauniešus un ģimenes ar asfalta krītiņiem uz trotuāriem, laukumos, daudzdzīvokļu māju pagalmos, parkos u.c. vietās, kur katra ģimene dzīvo, zīmēt un kā citādi darināt Daugavpils simbolu – kaiju. Aicinājumam atsaucās ne tikai daugavpilieši. —–

Pielikumā video: https://youtu.be/6ADG7uZ5fKs

Projektu „Darbīgās kopienas” īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
projekta „Darbīgās kopienas”
vietējās kopienas koordinatore Daugavpilī, mob. 26825598