Par bērnu latviešu valodas prasmēm domājot

10.05.2022.

10.maijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē darba vizītē ieradās Latviešu valodas aģentūras (LVA) darbinieki: direktora vietniece Dace Dalbiņa, galvenā speciāliste Vineta Vaivade un metodiķes Iveta Marševska un Iveta Miloslavska, lai runātu par nepieciešamo atbalstu latviešu valodas mācīšanā, saistībā ar pāreju uz mācībām latviešu valodā, kas tiek plānota no 2023.gada 1.septembra.  

Latviešu valodas aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas attīstību. Diskusijā piedalījās pirmsskolu pedagogi, administrācijas pārstāvji, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, pirmsskolas darba speciāliste un metodiķe latviešu valodas jautājumos. Diskusijas dalībnieki nosauca priekšnoteikumus tam, lai visi bērni pirmsskolā apgūtu latviešu valodas sarunvalodas pamatus un būtu gatavi mācīties 1.klasē latviešu valodā. Kā svarīgākie tika minēti 3 apstākļi: bērni no mazotnes dzird latviešu valodu, mācības notiek tikai latviešu valodā; pedagogi pārzina un lieto efektīvas mācību metodes un īsteno individuālu pieeju; vecāki ir ieinteresēti bērnu valodas zināšanās, atbalsta pedagogus. Ne vienmēr šie trīs nosacījumi darbojas katrā izglītības iestādē, katrā grupā, attiecībā pret katru bērnu, tāpēc rezultāti latviešu valodas apguvē ir ļoti atšķirīgi.

Latviešu valodas aģentūras pārstāvji rosināja izteikt priekšlikumus, kāds atbalsts būtu nepieciešams skolotājiem, vecākiem, bērniem, lai latviešu valodas pamatus varētu iemācīties jau pirmsskolā. Piedāvātās idejas pēc iespējas tiks īstenotas 2022.-2026.gadā.

Vairāk informācijas par Latviešu valodas aģentūras piedāvājumu latviešu valodas prasmju stiprināšanai var atrast LVA mājaslapā www.valoda.lv.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe latviešu valodas jautājumos
S.Mickeviča
t.65423139