Par iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai

14.01.2021.

Ja ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, tad vecākiem (aizbildnim, adoptētājam, audžuvecākam) ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Šo pabalstu var saņemt arī pagarinātajā brīvlaikā, kas saistīts ar Covid-19 infekciju radīto situāciju. —–

Slimības palīdzības pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem (aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks), kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti.

Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt par diviem laika posmiem:

•    no 2020.gada 30. novembra līdz 31. decembrim.
Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 2020 .gada 30. novembra līdz 31. decembrim jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.janvārim.

•    no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam jāpieprasa ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūlijam.

Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Plašāka informācija un iesnieguma forma atrodama šeit: https://www.vsaa.gov.lv/jaunakas-zinas/informacija-slimibas-palidzibas-pabalsta-sanemejiem/