Pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai

30.04.2020.

Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīlī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs uz 2020.gada 28.aprīli tika saņemti un apstrādāti  14134 bērnu, kuri ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un uz 12.03.2020. bija deklarēti Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vecāku iesniegumi par pašvaldības atbalsta saņemšanu bērna ēdināšanai. —–

No pirmsskolas bērnu vecākiem, kuru bērni apmeklē Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII), ir saņemti 4373 iesniegumi. 859 iesniegumi ir saņemti no pirmsskolas bērnu vecākiem, kuru bērni vēl pagaidām nav reģistrēti nevienā PII.
No skolas vecuma bērnu vecākiem, kuru bērni apmeklē Daugavpils pilsētas skolas, ir saņemti 8420 iesniegumi. No skolas vecuma bērnu vecākiem, kuru bērni ir deklarēti Daugavpilī, bet apmeklē citu Latvijas pašvaldību skolas, ir saņemti 125 iesniegumi.

Daugavpilī profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo vecāki, neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā profesionālā izglītības iestāde atrodas, ir iesnieguši 357 iesniegumus.

KOPĀ uz 28.aprīli ir saņemti iesniegumi par atbalsta piešķiršanu uz summu 611340 EUR naudas pārskaitījumos un uz 130260 EUR – produktu kartēs. 2460 vecāki ir izvēlējušies veikalu tīkla “Maxima” kartes un 46 – veikalu tīkla “top!” kartes, pārējie 11628 vecāki izvēlējās iespēju saņemt atbalstu bērna ēdināšanai naudas pārskaitījuma veidā.

Visi vecāki, kuri iesniegumus ir iesnieguši līdz 28.aprīlim, naudas pārskaitījumus un kartes saņems līdz 8.maijam. Visi, kuri iesniegumus būs iesnieguši no 29.aprīļa līdz 15.maijam, naudas pārskaitījumus un produktu kartes saņems līdz maija beigām.
No 29.04. līdz 15.05. iesniegumus var iesniegt TIKAI Izglītības pārvaldei.

Detalizeta informācija ir šeit >>>

Vēršam  uzmanību, ka iesniegumu skaits, ko esam apstrādājuši, ir krietni lielāks, bet daļa vecāku ir saņēmusi atteikumus. Visbiežākie atteikumu iemesli: bērns nav deklarēts Daugavpilī; bērns ir deklarēts Daugavpilī pēc 12.03.2020; bērns nemācās iesniegumā norādītajā profesionālajā izglītības iestādē vai viņa vecums pārsniedz 18 gadus; jaunietis mācās augstākās izglītības iestādē.

Kartes pārtikas preču iegādei:
1)    par bērniem, kuri apmeklē kādu no Daugavpils pašvaldības izglītības iestādēm (skolu, pirmsskolu, PIKC „DDMV „Saules skola””), kā arī šo bērnu brāļiem/māsām, kuri nav reģistrēti nevienā no Daugavpils pašvaldības izglītības iestādēm, vecāki varēs saņemt savā izglītības iestādē 7.-8.maijā. Informācija tiks nosūtīta e-klasē vai citā ar izglītības iestādi saziņas vietnē;

2)    par bērniem, kuri nav reģistrēti nevienā no Daugavpils pašvaldības izglītības iestādēm (mācās citā pašvaldībā vai profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā un viņiem nav māsu vai brāļu Daugavpils pilsētas skolās un PII) un vecāki iesniedza iesniegumus, izmantojot elektronisko parakstu vai portālu Latvija.lv, vai personiski Izglītības pārvaldes pastkastē, vecāki varēs saņemt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Saules ielā 7) 7.-8.maijā no plkst.9.00-12.00, 13.00-16.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Vēršam uzmanību, ka produktu karti varēs saņemt tikai tā persona, kura ir parakstījusi iesniegumu.

Vecāku saraksts ir šeit >>>

Plašāka informāciju un atbildes uz jautājumiem var saņemt, zvanot pa tālruņiem 22402221, 229226440, 29391785 darba dienās no plkst.8.00-16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00-13.00).

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde