Pedagogu streika nebūs!

16.09.2022.

Piektdien, 16. septembrī, pēc valdības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku (LIZDA) pārstāvju tikšanās tika paziņots, ka iepriekš ieplānotā pedagogu streika nebūs. —– 

Kā informēja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, panāktais gala kompromiss attiecas uz algas pieaugumu un slodzes izlīdzināšanu vispārējās izglītības pakāpē, tostarp speciālās izglītības pakāpē.

Pirmsskolas izglītībā no  2023. gada 1. janvāra tiks celta pedagoga likme līdz 1 070 eiro, kas būs par 100 eiro vairāk, nekā šā gada 1. septembrī. Šajā izglītības pakāpē slodze tiks balansēta uz 34 stundu darba nedēļu. Rasta iespēja par 11% celt finansējumu slodzes līdzsvarošanai profesionālajā izglītībā un interešu izglītībā.

Līdz ar to, pirmdien, 19. septembrī visas Daugavpils izglītības iestādes strādās ierastajā režīmā.

Izmantota informācija: https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/pedagogu-streika-nebus