Portugālē mācīja identificēt skolēnu talantu

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

01.11.2021.

Daugavpils 10.vidusskolas pedagogi Erasmus+ KA1 projekta “Maini sevi, domā plašāk!”, finansējuma līgums Nr.2019-1-LV01-KA101-060105, ietvaros laika posmā no 2021.gada 18.oktobra līdz 22.oktobrim piedalījās pedagogu apmācību programmā “Skolēna talanta identificēšana savā klasē” ar mērķi apgūt jaunus paņēmienus, kā noteikt skolēna/jauniešu stiprās puses un spējas, kuras formālajā izglītības vidē var nepamanīt.  

Uz Porto pilsētu Portugālē devās skolas direktore Valija Salna un angļu valodas skolotāja Larisa Romančuka. Pedagogiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, Bulgārijas un Austrijas bija dota iespēja iepazīt dažādas mācīšanas idejas un aktivitātes, piemēram, izglītojamo domāšanas stilus un dažādas inteliģences, izmantojot multimediju un modernās tehnoloģijas, lai atdzīvinātu stundas, motivētu un mudinātu skolēnus atklāt savus talantus un pastāvīgi veikt sevis pilnveidošanu.

Kopā ar citu ES valstu pedagogiem bija iespēja gūt jaunu informāciju, aktualizēt savas prasmes, kā skolēnos ieraudzīt augstu sasniegumu spējas tādās jomās kā intelektuālās, radošās, mākslinieciskās vai līderspējas, vai konkrētās akadēmiskās jomās, kā arī gūt idejas, kā palīdzēt skolēniem atklāt savus talantus un motivēt viņus. Kurss bija interesants ar to, ka visas aktivitātes, testus, novērtējumus varējām izmēģināt paši praktiskajās nodarbību daļās, talanta identificēšanas “rīkus” varējām izbaudīt uz sevis. Tika izmantota iespēja apmainīties ar pedagoģisko informāciju un zināšanām multikulturālā kontekstā.

Un, protams, īpašas sajūtas šajā tik sarežģītajā pandēmijas laikā sagādāja pati Portugāle un tās unikālā pilsēta, no kuras nosaukuma esot cēlies arī visas valsts nosaukums – Porto. Vecpilsētas dakstiņu jumti, šaurās kalnainās ieliņas un zilibaltie keramikas flīžu raksti, daudzie tilti pār Douru upi, Ribeiras rajons un Atlantijas okeāna viļņu šalkas ļāva noņemt psihoemocionālo spriedzi, ko mūsos visos jau kādu laiku rada epidemioloģiskā situācija pasaulē.

Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, audzināšanas darbā, administrācijas darba organizēšanas un vadīšanas procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Daugavpils 10.vidusskolas Erasmus+ KA1 projektu “Maini sevi, domā plašāk!”, finansējuma līgums Nr.2019-1-LV01-KA101-060105, līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas direktore Valija Salna,
angļu valodas skolotāja Larisa Romančuka