Priecājamies, lepojamies, sveicam: Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts olimpiādes 3.posma rezultāti

20.03.2020.

Š.g. 4.martā Rīgā, Nevalstisko organizāciju namā, notika Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts olimpiādes 3.posms ESF profekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros.

9.klašu grupā olimipādē 3.vietu ieguva Ēvalds Vigulis (Daugavpils Valsts ģimnāzija), bet atzinību – Nikoļa Linkeviča (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija). 10.klašu grupā 2.vietu ieguva Anželika Rimjane (Daugavpils Valsts ģimnāzija), bet atzinību – Daniela Klaucāne (Daugavpils Valsts ģimnāzija). 11.klašu grupā 3.vietu ieguva Danielius Šumskis (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija), savukārt 12.klašu grupā 2.vietu – Jasmīne Zīle (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija).

Apsveicam laureātus un skolotājas G.Blaževiču (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija) un V.Prokofjevu (Daugavpils Valsts ģimnāzija), kas skolēniem palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2019_20/23_krvalsvval_rezultati.pdf

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
(tālr.65432102)