Projekta vizīte Ungārijā

Atslēgvārdi: Erasmus+ ziņas

01.06.2022.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (SBDMV) pedagogi Arnita Tāraude, Anna Grebeža un Dārta Stašāne kopā ar audzēkni Diānu Siņeviču no 2022.gada 7.maija līdz 21.maijam Erasmus + programmas ietvaros devās darba vērošanā un studentu praksē uz Ungārijas pilsētu Pēču.  

Projekta “21.gs. mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” ietvaros dalībnieces divu nedēļu garumā vēroja vietējo mūzikas izglītības iestāžu darbu, apmeklēja pilsētas galvenās kultūrvietas un nozīmīgākos kultūras un akadēmiskās mūzikas pasākumus.

Projekta pirmajā nedēļā SBDMV akordeona spēles audzēkne Diāna Siņeviča pavadīja laiku un smēlās pieredzi ar pedagoģēm Arnitu Tāraudi un Annu Grebežu. Projekta pirmajā dienā Ungārijas projektu koordinatora Andraša vadībā bija iespēja nesteidzīgi apmeklēt pilsētas nozīmīgākos tūrisma objektus, baznīcas, vēsturiskās celtnes, nozīmīgu personu piemiņas vietas un skulptūras (piemēram, mākslinieka Viktora Vasarelli, komponista un teorētiķa Zoltāna Kodaja, kā arī izcilā pianista un komponista Ferenca Lista statujas).

Sākoties darba nedēļai, projekta otrajā dienā, dalībniecēm bija iespēja apmeklēt Ferenca Lista Pēčas Mūzikas skolu, kurā iepazinās ar skolas direktoru, kā arī piedalījās džeza mūzikas, klavierspēles un vokālās mūzikas nodarbību vērošanā. Visa projekta ietvaros katru rītu Diāna pavadīja, praktizējoties akordeona, ērģeļu un klavierspēlē, bet dienas otrajā pusē vēroja un piedalījās dažādās mūzikas nodarbībās. Otrās projekta dienas izskaņā dalībniecēm bija lieliska iespēja apmeklēt akadēmiskās kamermūzikas festivāla “Festival Akademia Budapest 2022” koncertu Pēčā, kurā varēja dzirdēt Bēlas Bartoka, Igora Stravinska un citu izcilu komponistu kamermūziku.

Trešajā projekta dienā SBDMV pārstāves vēroja Ferenca Lista Pēčas Mūzikas skolas akordeona spēles un klavierspēles nodarbības un pārcelšanas eksāmena gaitu, kā arī devās vērot un klausīties čella spēles konkursu, kurā projekta dalībnieces iepazinās ar čella spēles pedagoģi no Ferenca Lista Pēčas Mūzikas skolas.

Ceturtā projekta norises diena bija zīmīga ar to, ka abas pedagoģes devās vērot arī vidusskolas klavieru specialitātes stundas un iepazinās ar skolas pedagogiem un audzēkņiem, klausījās izlaiduma klašu noklausīšanos klavierspēlē.

Dalībnieces projekta piektajā dienā apmeklēja reģionālo bibliotēku un zināšanu centru, turpināja vērot akordeona un klavierspēles nodarbības, apmeklēja arī vijoles spēles nodarbību. Akordeonistēm bija iespēja dzirdēt vidusskolas 2.kursa audzēkņa akordeona spēles nodarbību. Dienas izskaņā bija iespēja apmeklēt teātra izrādi “Hory Janos” Pēčas teātrī.

Pieredzes brauciena sestajā dienā Diānai notika akordeona spēles nodarbība un pedagoga darba vērošana.

Projekta septīto un astoto dienu Diāna pavadīja, iepazīstoties ar vietējiem mūzikas skolas audzēkņiem, klausījās flautas spēles prakses koncertu Pēčas Universitātes Mūzikas nodaļā, apmeklēja akordeona spēles pedagoga koncertu, kā arī baudīja populārās mūzikas koncertu no teātra balkona, kas atrodas netālu no projekta dalībnieku naktsmītnēm.

Projekta atlikušās dienas Pēčā Diāna pavadīja kopā ar flautas spēles pedagogu Dārtu Stašāni. Devītajā dienā dalībnieces vēroja akordeona, flautas spēles un solfedžo nodarbības Pēčas Mūzikas skolā. Kopumā Ferenca Lista Pēčas Mūzikas skolā strādā piecas flautas pedagoģes, kuru nodarbības apmeklējām visas nedēļas garumā. Dienas beigās devāmies ekskursijā pa Pēčas Universitātes teritoriju un studentu pilsētiņu, apskatījām arī universitātes Mūzikas nodaļas telpas, satikām vietējos un ārzemju studentus.

Desmitajā projekta dienā turpinājām praktizēties instrumentu spēlē un apmeklēt flautas, akordeona un ērģeļspēles nodarbības. Šajā dienā Diānai bija ekskluzīva iespēja klausīties Mūzikas vidusskolas pedagoga ērģeļspēles nodarbības un pedagoga vadībā atskaņot Johana Sebastiana Baha Prelūdiju un Fūgu uz Svētā Pētera un Pāvila katedrāles ērģelēm. Šīs vēsturiskās un ārkārtīgi skaistās ērģeles tika restaurētas 2005.gadā, tām ir 4 manuāļi un 6101 ērģeļu stabule.

Vienpadsmitajā dienā, izņemot stundu vērošanu, bija lieliska iespēja klausīties Džakomo Pučīni operu “Bohēma” Pēčas teātrī, ko mums nodrošināja Pēčas filharmonijas bijušais koncertmeistars. Vakara izskaņā kopā ar flautas pasniedzējām un pikolo flautisti no orķestra baudījām vakariņas, apspriežot kopīgo un dažādo Latvijas un Ungārijas mūzikas izglītības sistēmās un skolās.

Turpmākajās projekta dienās vērojām nodarbības, audzēkne praktizējās instrumentu spēlē, gatavojāmies nelielajam noslēguma koncertam, ko kopā ar Ferenca Lista Pēčas Mūzikas skolas audzēkņiem un mūsu kuratoru Andrašu izpildījām projekta pēdējā dienā. Bet projekta noslēgumā apmeklējām Pēčas filharmonijas orķestra (Pannon Philharmonic) koncertu Kodaja Centrā (koncertzālē), kur orķestris kopā ar Ungārijā un pasaulē slaveno solistu István Várdai (Čells) atskaņoja Vivaldi un Šūmaņa mūziku, bet izskaņā dzirdējām grandiozo F.Šūberta 9.simfoniju.

Aizvadītās dienas skaistajā, kara neskartajā pilsētā, Pēčā, baudot burvīgos laikapstākļus, satiekot jaukus un atsaucīgus kolēģus, priecīgus un talantīgus audzēkņus, nesa daudz pozitīvu emociju un pieredzi. Esam iedvesmotas turpināt aktīvi strādāt un attīstīties, kā arī dalīties pieredzē ar citiem. Paldies Erasmus + par iespēju pilnveidoties un augt!

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu “21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” (2021-1-LV01-KA122-VET-000017883) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
pedagoģe Dārta Stašāne