Publicētas 2021./2022.mācību gada eksāmenu programmas

Atslēgvārdi: VISC ziņas

06.01.2022.

Lai sagatavotos šī mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, Valsts izglītības satura centrs sagatavojis un publicējis 2021./2022. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas visos mācību priekšmetos.  

Šobrīd ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kā arī iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem.

Vairāk informācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/eksamenu_programmas_2022