Tūlīt jau sāksies skolēnu vasaras brīvdienas, tāpēc neaizmirstam atgādināt par drošības noteikumu ievērošanu!

30.05.2022.

Katru gadu skolēni ar nepacietību gaida silto laiku un vasaras brīvlaika sākumu, kas nav iedomājams bez atpūtas pie dabas, peldēšanās, ugunskuru un grilu kurināšanas, pastaigām svaigā gaisā mežā vai parkā, kā arī, protams, bez ogošanas vai sēņošanas.  

Sākoties vasaras brīvlaikam, aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem drošības noteikumus, kas jāievēro, atrodoties ūdens tuvumā un peldoties, braucot ar velosipēdu, skrituļslidām vai skrituļdēli, lēkājot uz batuta, šūpojoties šūpolēs vai pavadot brīvo laiku citās aktivitātēs.

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties par pastaigu un rotaļu vietu pamestas jaunceltnes un ēkas. Vecākiem vajadzētu pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām, tas ir aizliegts un var būt ļoti bīstami, tādējādi iegūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.

Tāpat aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem ugunsdrošības jautājumus un iespējamo rīcību kritiskās situācijās. Viens no riskiem, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība – grila izmantošana. Grilējot jāatceras, ka grila degšķidrumi ir ugunsbīstami, ātri uzliesmojoši un to lietošana saistīta ar apdedzināšanās risku, tādēļ bērni patstāvīgi to izmantot nedrīkst, un vecākiem ieteicams nodrošināt, lai bērni tiem nevar piekļūt, kā neatstāt bērnus vienus darbojošos grila tuvumā.

Sasniedzot desmit gadu vecumu, bērni drīkst patstāvīgi piedalīties satiksmē ar velosipēdu, ja viņiem ir vadītāja apliecība. Braucot ar riteni, obligāta ir aizsargķiveres izmantošana, satiksmes noteikumu un veloceliņu marķējuma zīmju ievērošana Skrituļojot jālieto ķivere, ceļu un roku aizsargi.

Bērniem ir jāatgādina ceļu satiksmes noteikumi, lai viņi zinātu par drošu pārvietošanos, ejot kājām. Īpaša vērība veltījama jautājumiem par drošības noteikumiem dzelzceļa tuvumā un izskriešana tā priekšā apdraud cilvēka dzīvību.

Bērni jābrīdina arī par to, ka mūzikas klausīšanās austiņās neļauj sadzirdēt tuvojošos transportlīdzekli, tāpēc, pārvietojoties kājām, visa uzmanība jāvelta situācijai uz ceļa vai ielas.

Bērniem jāatgādina, ka nedrīkst mēģināt iekļūt transformatoru būdās, kāpt elektrības stabos, laist gaisa pūķus elektrolīniju tuvumā, kā arī tuvoties teritorijām, pie kurām ir melna zibens zīme uz dzeltena fona.

Pavadot vasaru pilsētā, bērni labprāt rotaļājas pagalmos. Ja pagalmā tiek spēlēta bumba, vecākiem ar bērniem ir jāizrunā pareizā rīcība gadījumos, kad bumba izripo uz ielas.

Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina bērni regulāri informēt vecākus, kurp viņi nolēmuši doties, ar ko kopā un cik ilgu laiku būs prom. Ikvienam vecākam jebkurā laikā būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns.

Jāatgādina, ka vecāku prombūtnes laikā nedrīkst laist mājās svešus cilvēkus, kā arī iesaistīties sarunās uz ielas ar svešiem cilvēkiem vai pieņemt viņu aicinājumus doties līdzi.

Vasaras karstajās dienās īpaši vilinoši ir atpūsties pie ūdens, tāpēc svarīgi ir novērst arī riskus, kas varētu rasties peldoties. Vecāki nedrīkst pieļaut situācijas, ka bērni dodas peldēties vienatnē, un pat labi zināmās peldvietās viņus nedrīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Jāievēro arī, ka bērni līdz 16 gadu vecumam sabiedriskās vietās drīkst uzturēties līdz pulksten 22.00, bet vēlāk – tikai pieaugušo uzraudzībā.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pants nosaka, ka vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Tātad – rūpēties par bērna pieskatīšanu ir vecāku pienākums, kas noteikts ar likumu.

Nelaimes gadījumā bērniem ir jāzina, kur meklēt palīdzību – kad jāzvana vecākiem, vai steidzami jāzvana operatīvajiem dienestiem pa tālruni 112 vai ātrajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113.

Bērnu vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja viņi būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tad tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi.

Par drošības jautājumiem tiek runāts visa mācību gada garumā izglītības iestādēs. Tiek veikti profilaktiska rakstura pasākumi piedaloties dažādiem dienestiem, kā valsts un pašvaldības policijai.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Maija Lazdāne