Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021.gada 6.septembri

07.09.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 06.09.2021.

Kopumā Daugavpils pilsētas skolās un pirmsskolās mācību process tiek īstenotas klātienē.

Sakarā ar to, ka SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, 3 grupās 2 pirmsskolas izglītības iestādēs un 4 klasēs 2 skolās tiek nodrošināts attālinātais mācību process, savukārt pedagogu trūkuma dēļ vai citu apstākļu dēļ attālinātais mācību process tiek nodrošināts arī 1 pirmsskolas izglītības iestādes 1 grupā. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 19 bērni, bet skolās – 10 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Pavisam pirmsskolā 2 pedagogi un 2 tehniskie darbinieki, savukārt skolā – 5 pedagogi un 1 tehniskais darbinieks atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. Pavisam 4 pedagogi (3 skolā un 1 pirmsskolā) ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu nodrošina 6 pedagogi (1 pirmsskolā un 5 skolā), savukārt attālināto mācību procesu no pirmsskolas vai skolas nodrošina 211 pedagogi (1 pirmsskolā un 210 skolā).
 
Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka pavisam uz 06.09.2021. saslimušo skaits ir 25, no tiem pirmsskolā 8 (3 bērni, 3 skolotāji un 2 tehniskie darbinieki), bet skolās – 17 (15 skolēni un 2 pedagogi).

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde