Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs pirmajās divās mācību nedēļās (01.-10.09.2021.)

10.09.2021.

Tieši pirms jaunā mācību gada sākuma izglītības un zinātnes ministre nāca klajā ar priekšlikumu no 1.septembra organizēt mācības klātienē skolu klasēs un pirmsskolas izglītības iestādēs (ievērojot visas epidemioloģiskās prasības), nevis attālināti. Līdz ar to priekšplānā izvirzījās epidemioloģiskā situācija nevis valstī, bet konkrētajā izglītības iestādē. Kā rīkoties, izlemj izglītības iestāžu direktori/vadītāji atsevišķi, saskaņojot to ar Izglītības pārvaldi, nevis valdība ar centralizēti vienādu rīkojumu visiem.

Arī Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes 2021./2022.mācību gadu iesāka klātienē. Tomēr jau pirmajās nedēļās no skolām un pirmsskolām tika saņemti rīkojumi par mācību procesa organizēšanu attālināti.

Pirmajās dienās individuāli karantīna tika noteikta 4 vienas skolas skolēniem (2 skolēniem karantīna būs līdz 12.09., bet 2 – līdz 14.09.). Savukārt vienā pirmsskolā karantīnā no 27.08. devās daļa vienas grupas obligātajā izglītības vecumā esošie izglītojamie (5-6gadīgo bērnu grupās), bet nu jau 7.septembrī visi atgriezās un piedalās klātienes nodarbībās.

Mācību otrajā nedēļā, no 06.-10.09.2021., no 12 pilsētas izglītības iestādēm (3 pirmsskolām un 9 skolām) tika saņemti rīkojumi par skolēniem un audzēkņiem noteikto attālināto mācību procesu (44 gadījumi). Apkopojot informāciju, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta piecu skolu 10 skolēniem, karantīna daļai – divu skolu 2 klasēm un vienas pirmsskolas 4 grupām, bet karantīna visiem – astoņu skolu 20 klasēm un divu pirmsskolu 2 grupām, savukārt izolācija – vienas skolas 5 klasēm un vēl vienas skolas 1 skolēnam.  

Izglītības iestādes īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā izsludināta karantīna. Mācību procesu var īstenot attālināti arī tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi vai kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu iemeslu dēļ. Var tik organizētas arī individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022.mācību gadā, kā arī individuālās konsultācijas tiem izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde