Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 05.11.2021.

05.11.2021.

Šonedēļ, pēc pagarinātajām skolēnu rudens brīvdienām, skolās atsākās mācību process, tikai 1.-3.klasēm mācības notika klātienē, bet 4.-12.klasēm – attālināti. Savukārt pirmsskolās joprojām mācību process pamatā notiek klātienē.  

Sakarā ar to, ka 1.-3.klasēs mācību process notika klātienē, šonedēļ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma vairāk rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu, nekā iepriekšējās divās nedēļās. Kopumā redzams, ka šajā nedēļā bija vairāk noteikta individuālā karantīna skolēniem atsevišķās klasē.

Nedēļas laikā, no 1.-5.novembrim, pavisam no 22 pilsētas izglītības iestādēm (15 skolām, 7 pirmsskolām) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (145 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija daudz mazāks: 30 gadījumi no 14 pilsētas izglītības iestādēm: 2 skolām un 12 pirmsskolām.

Pēc saņemtās informācijas, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta trīspadsmit skolu 124 skolēniem un vienas pirmsskolas 3 bērniem (pagājušajā nedēļā – divu skolu 11 skolēniem un vienas pirmsskolas 2 bērniem), karantīna daļai klases/grupas – vienas skolas 1 klasei un trīs pirmsskolu 3 grupām (pagājušajā nedēļā – piecu pirmsskolu 9 grupām), bet karantīna visai klasei/grupai – sešu skolu 10 klasēm un trīs pirmsskolu 3 grupām (pagājušajā nedēļā –septiņu pirmsskolu 8 grupām), savukārt izolācija noteikta vienas skolas 1 skolēnam.

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz šīs nedēļas sākumam, t.i., uz 08.11.2021., redzams, ka:
- karantīna visai klasei (1.-3.klasēs) noteikta sešu skolu 10 klasēm. Pavisam pilsētas skolās ir 104 1.-3.klašu komplekti, no kā izriet, ka karantīna noteikta 9,62% klašu no kopējā 1.-3.klašu komplektu skaita;
- karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta piecu pirmsskolu 5 grupām (uz 05.11.2021. – septiņu pirmsskolu 10 grupām);
- karantīna daļai klases noteikta vienas skolas 1 klasei (uz 05.11.2021. – vienas skolas 4 klasēm);
- karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta trīs pirmsskolu 3 grupās (uz 05.11.2021. – piecu pirmsskolu 7 grupām);
- individuālā karantīna dažādās klasēs noteikta divpadsmit skolu 78 skolēniem (uz 05.11.2021. – piecu skolu 22 skolēniem);
- individuālā karantīna 5-6gadīgo bērnu grupās noteikta divu pirmsskolu 7 bērniem (uz 05.11.2021. – divu pirmsskolu 7 bērniem).

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde