Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 08.10.2021.

08.10.2021.

Joprojām skolās un pirmsskolās mācību process pamatā notiek klātienē, lai gan šonedēļ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma ļoti daudz rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu gan individuāli, gan klasēm skolās/grupām pirmsskolās, nekā iepriekšējās nedēļās. —–

Nedēļas laikā, no 4.-8.oktobrim, pavisam no 26 pilsētas izglītības iestādēm (17 skolām, 9 pirmsskolām) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (194 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija daudz mazāks: 87 gadījumi no 18 pilsētas izglītības iestādēm: 15 skolām un 3 pirmsskolām.

Apkopojot informāciju, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta četrpadsmit skolu 100 skolēniem un vienas pirmsskolas 1 bērnam (pagājušajā nedēļā – trīspadsmit skolu 40 skolēniem un vienas pirmsskolas 2 bērniem), karantīna daļai klases/grupas – deviņu skolu 33 klasēm un četru pirmsskolu 6 grupām (pagājušajā nedēļā – piecu skolas 19 klasēm un divu pirmsskolu 5 grupām), bet karantīna visai klasei/grupai – divpadsmit skolu 45 klasēm un četru pirmsskolu 5 grupām (pagājušajā nedēļā – sešu skolu 20 klasēm), savukārt izolācija noteikta divu skolu 4 skolēniem un vienas pirmsskolas 1 bērnam (pagājušajā nedēļā – vienas pirmsskolas 1 bērnam).  

Apkopojot statistisko informāciju uz nākamās mācību nedēļas sākumu, uz 11.10.2021., redzams, ka:
–    karantīna visai klasei noteikta divpadsmit skolu 51 klasei. Pavisam pilsētas skolās ir 350 klašu komplekti, no kā izriet, ka karantīna noteikta 14,58% klašu no kopējā klašu komplektu skaita (uz 20.09.2021. – deviņu skolu 27 klasēm, t.i., 7,71% klašu komplektu; uz 27.09.2021. – astoņu skolu 24 klasēm, t.i., 6.68% klašu komplektu; uz 04.10.2021. – astoņu skolu 21 klasei, t.i., 6% klašu komplektu);
–    karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta trīs pirmsskolu 4 grupām (uz 04.10.2021. – vienas pirmsskolas 1 grupai);
–    karantīna daļai klases noteikta astoņu skolu 42 klasēm (uz 04.10.2021. – piecu skolu 25 klasēm);
–    karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta divu pirmsskolu 4 grupās (uz 04.10.2021. – divu pirmsskolu 5 grupām);
–    individuālā karantīna dažādās klasēs noteikta četrpadsmit skolu 113 skolēniem (uz 04.10.2021. – trīspadsmit skolu 41 skolēnam);
–     individuālā karantīna 5-6gadīgo bērnu grupās noteikta vienas pirmsskolas 1 bērnam (uz 04.10.2021. – divu pirmsskolu 2 bērniem);
–    izolācijā atrodas trīs skolu 5 skolēni (uz 04.10.2021. – vienas skolas 1 skolēns);
–    izolācijā atrodas vienas pirmsskolas 1 bērns 5-6gadīgo bērnu grupās (uz 04.10.2021. – vienas pirmsskolas 1 bērns).

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde