Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 10.01.2022.

10.01.2022.

Pagājušajā nedēļā, trešdien, pēc skolēnu ziemas brīvdienām, arī skolās atsākās mācību process. Prieks, ka gan skolās, gan pirmsskolās tas joprojām pārsvarā notiek klātienē. Sakarā ar to, pagājušajā nedēļā, no 3. līdz 7.janvārim, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai atkal saņēma rīkojumus par attālinātā mācību procesa noteikšanu. Kopumā vairāk bija noteikta individuālā karantīna skolēniem atsevišķās klasēs, bet bija arī gadījumi, kad tika noteikts attālinātais mācību process arī daļai klases/grupas, kā arī visai klasei/grupai.  

Apkopojot informāciju uz 10.01.2022., redzams, ka karantīna visai klasei/grupai noteikta trīs skolu 4 klasēm 1.-6.klašu posmā (pavisam pilsētas skolās no 1.-12.klasei ir 350 klašu komplekti, līdz ar to redzams, ka karantīna noteikta 1,14% klašu no kopējā klašu komplektu skaita) un vienas pirmsskolas 1 grupai, savukārt karantīna daļai klases/grupas noteikta divu skolu 2 klasēm: 1.-6.klašu posmā vienas skolas 1 klasei un arī 10.-12.klašu posmā vienas skolas 1 klasei, kā arī trīs pirmsskolu 4 grupām.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde