Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 13.11.2021.

13.11.2021.

Arī šonedēļ 1.-3.klasēm mācības notika klātienē, bet 4.-12.klasēm – attālināti, savukārt pirmsskolās joprojām mācību process pamatā notika klātienē. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, šonedēļ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma mazāk rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu. Apkopojot visus izglītības iestāžu iesniegtos rīkojumus, redzams, ka šajā nedēļā 1.-3.klasēs vairāk bija noteikta karantīna visai klasei.  

Nedēļas laikā, no 8.-13.novembrim, pavisam no 20 pilsētas izglītības iestādēm (14 skolām, 6 pirmsskolām) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (86 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija nedaudz lielāks: 145 gadījumi no 22 pilsētas izglītības iestādēm: 15 skolām un 7 pirmsskolām.

Pēc saņemtās informācijas var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta vienpadsmit skolu 61 skolēnam (pagājušajā nedēļā – trīspadsmit skolu 124 skolēniem un vienas pirmsskolas 3 bērniem), karantīna daļai klases/grupas – piecu pirmsskolu 5 grupām (pagājušajā nedēļā – vienas skolas 1 klasei un trīs pirmsskolu 3 grupām), bet karantīna visai klasei/grupai – desmit skolu 18 klasēm un vienas pirmsskolas 1 grupai (pagājušajā nedēļā – sešu skolu 10 klasēm un trīs pirmsskolu 3 grupām), savukārt vienas skolas 1 skolēnam pagarināta izolācija.

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz nākamās nedēļas sākumam, t.i., uz 15.11.2021., redzams, ka:
- karantīna visai klasei (1.-3.klasēs) noteikta deviņu skolu 16 klasēm. Pavisam pilsētas skolās ir 104 1.-3.klašu komplekti, no kā izriet, ka karantīna noteikta 15,39% klašu no kopējā 1.-3.klašu komplektu skaita (uz 08.11.2021. – sešu skolu desmit 1.-3.klasēm, kas bija 9,62% no kopējā 1.-3.klašu komplektu skaita);
- karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta divu pirmsskolu 2 grupām (uz 08.11.2021. – piecu pirmsskolu 5 grupām);
- karantīna daļai klases šonedēļ netika noteikta nevienā skolā (uz 08.11.2021. – vienas skolas 1 klasei);
- karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta piecu pirmsskolu 5 grupām (uz 08.11.2021. – trīs pirmsskolu 3 grupām);
- individuālā karantīna dažādās klasēs noteikta trīspadsmit skolu 81 skolēnam (uz 08.11.2021. – divpadsmit skolu 78 skolēniem);
- individuālā karantīna 5-6gadīgo bērnu grupās noteikta divu pirmsskolu 2 bērniem (uz 08.11.2021. – divu pirmsskolu 7 bērniem).

No nākamās nedēļas visās pilsētas skolās visiem skolēniem mācību process notiks klātienē, ja vien skolēniem nav noteikta karantīna vai izolācija.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde